Search Results for - Narrowed by: Yusof Boon, 1964- SirsiDynix Enterprise http://libraryopac.utm.my/client/en_AU/main/main/qf$003dAUTHOR$002509Author$002509Yusof$002bBoon$00252C$002b1964-$002509Yusof$002bBoon$00252C$002b1964-$0026ps$003d300? 2019-06-25T18:23:13Z Tahap pengetahuan dan amalan pengurusan disiplin pelajar dalam kalangan guru disiplin di Sekolah Menengah Kebangsaan daerah Segamat ent://SD_ILS/0/SD_ILS:791188 2019-06-25T18:23:13Z 2019-06-25T18:23:13Z by&#160;Anney Zaharazilah Yunus, 1976-<br/>Author&#160;Anney Zaharazilah Yunus, 1976-,&#160;Yusof Boon, 1964-,&#160;Fakulti Pendidikan<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;LB3012 A56 2012 raf<br/>Publication Date&#160;2012<br/>Thesis (Sarjana Pendidikan (Pengurusan dan Pentadbiran)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2012<br/> Tahap pengetahuan dan tahap kepuasan guru terhadap latihan dalam perkhidmatan di Sekolah Menengah daerah Segamat ent://SD_ILS/0/SD_ILS:791341 2019-06-25T18:23:13Z 2019-06-25T18:23:13Z by&#160;Goh, Geok Poh, 1978-<br/>Author&#160;Goh, Geok Poh, 1978-,&#160;Yusof Boon, 1964-,&#160;Fakulti Pendidikan<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;LB1707 G64 2012 raf<br/>Publication Date&#160;2012<br/>Thesis (Sarjana Pendidikan (Pengurusan dan Pentadbiran)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2012<br/> Pelaksanaan Sistem Pengurusan Sekolah Kualiti (SPSK) di sekolah rendah daerah Johor Bahru ent://SD_ILS/0/SD_ILS:791360 2019-06-25T18:23:13Z 2019-06-25T18:23:13Z by&#160;Hairunizad Haron, 1976-<br/>Author&#160;Hairunizad Haron, 1976-,&#160;Yusof Boon, 1964-,&#160;Fakulti Pendidikan<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;LB2805 H357 2012 raf<br/>Publication Date&#160;2012<br/>Thesis (Sarjana Pendidikan (Pengurusan dan Pentadbiran)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2012<br/> Gaya komunikasi Guru Besar sekolah rendah daerah Pasir Gudang, Johor ent://SD_ILS/0/SD_ILS:791364 2019-06-25T18:23:13Z 2019-06-25T18:23:13Z by&#160;Indera Syahril Ismail, 1979-<br/>Author&#160;Indera Syahril Ismail, 1979-,&#160;Yusof Boon, 1964-,&#160;Fakulti Pendidikan<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;LB2806 I53 2012 raf<br/>Publication Date&#160;2012<br/>Thesis (Sarjana Pendidikan (Pengurusan dan Pentadbiran)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2012<br/> Gaya dan ciri kepimpinan pengurus pertengahan sekolah menengah di Zon Bandar, daerah Segamat ent://SD_ILS/0/SD_ILS:791367 2019-06-25T18:23:13Z 2019-06-25T18:23:13Z by&#160;Ilawati Johari @ Ismail<br/>Author&#160;Ilawati Johari @ Ismail,&#160;Yusof Boon, 1964-,&#160;Fakulti Pendidikan<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;LB2806 I43 2012 raf<br/>Publication Date&#160;2012<br/>Thesis (Sarjana Pendidikan (Pengurusan dan Pentadbiran)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2012<br/> Hubungan kepuasan kerja dengan motivasi guru Bimbingan dan Kaunseling sekolah menengah kebangsaan dalam daerah Segamat, Johor ent://SD_ILS/0/SD_ILS:791025 2019-06-25T18:23:13Z 2019-06-25T18:23:13Z by&#160;Mohamad Rahziz Lokman<br/>Author&#160;Mohamad Rahziz Lokman,&#160;Yusof Boon, 1964-,&#160;Fakulti Pendidikan<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;LB1033 M645 2012 raf<br/>Publication Date&#160;2012<br/>Thesis (Sarjana Pendidikan (Pengurusan dan Pentadbiran)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2012<br/> Hubungan antara motivasi kerja dengan kepuasan kerja dalam kalangan guru tingkatan enam sekolah menengah zon bandar Segamat ent://SD_ILS/0/SD_ILS:791376 2019-06-25T18:23:13Z 2019-06-25T18:23:13Z by&#160;Mohd. Faridz Sunaidi Md. Zuki, 1975-<br/>Author&#160;Mohd. Faridz Sunaidi Md. Zuki, 1975-,&#160;Yusof Boon, 1964-,&#160;Fakulti Pendidikan<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;LB1033 M646 2012 raf<br/>Publication Date&#160;2012<br/>Thesis (Sarjana Pendidikan (Pengurusan Pendidikan)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2012<br/> Pengurusan disiplin pelajar di sekolah menengah daerah Kulaijaya, Johor ent://SD_ILS/0/SD_ILS:791384 2019-06-25T18:23:13Z 2019-06-25T18:23:13Z by&#160;Kalaichalvi Patchaippan, 1970-<br/>Author&#160;Kalaichalvi Patchaippan, 1970-,&#160;Yusof Boon, 1964-,&#160;Fakulti Pendidikan<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;LB3012 K35 2012 raf<br/>Publication Date&#160;2012<br/>Thesis (Sarjana Pendidikan (Pengurusan dan Pentadbiran)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2012<br/> Tahap amalan kepimpinan transformasional dalam kalangan Guru Besar di Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil, daerah Segamat ent://SD_ILS/0/SD_ILS:791444 2019-06-25T18:23:13Z 2019-06-25T18:23:13Z by&#160;Malarvily Marimuthu, 1979-<br/>Author&#160;Malarvily Marimuthu, 1979-,&#160;Yusof Boon, 1964-,&#160;Fakulti Pendidikan<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;LB2831.6 M35 2012 raf<br/>Publication Date&#160;2012<br/>Thesis (Sarjana Pendidikan (Pengurusan dan Pentadbiran)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2012<br/> Hubungan antara motivasi kerja dengan kepuasan kerja dalam kalangan guru di daerah Kulai ent://SD_ILS/0/SD_ILS:791558 2019-06-25T18:23:13Z 2019-06-25T18:23:13Z by&#160;Nurul Hana Zakaria, 1987-<br/>Author&#160;Nurul Hana Zakaria, 1987-,&#160;Yusof Boon, 1964-,&#160;Fakulti Pendidikan<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;LB1033 N878 2012 raf<br/>Publication Date&#160;2012<br/>Thesis (Sarjana Pendidikan (Pengurusan dan Pentadbiran)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2012<br/> Gaya dan ciri kepimpinan guru besar sekolah berprestasi tinggi (SBT) di Negeri Johor ent://SD_ILS/0/SD_ILS:791593 2019-06-25T18:23:13Z 2019-06-25T18:23:13Z by&#160;Roslizam Hassan, 1977-<br/>Author&#160;Roslizam Hassan, 1977-,&#160;Yusof Boon, 1964-,&#160;Fakulti Pendidikan<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;LB2806 R67 2012 raf<br/>Publication Date&#160;2012<br/>Thesis (Sarjana Pendidikan (Pengurusan dan Pentadbiran)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2012<br/> Gaya pengurusan konflik interpersonal dalam kalangan pengetua-pengetua di daerah Pasir Gudang ent://SD_ILS/0/SD_ILS:791595 2019-06-25T18:23:13Z 2019-06-25T18:23:13Z by&#160;Parveen K. Rajagupan, 1976-<br/>Author&#160;Parveen K. Rajagupan, 1976-,&#160;Yusof Boon, 1964-,&#160;Fakulti Pendidikan<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;LB2806 P37 2012 raf<br/>Publication Date&#160;2012<br/>Thesis (Sarjana Pendidikan (Pengurusan dan Pentadbiran)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2012<br/> Kerja sepasukan dan kepuasan kerja guru di Sekolah Rendah di daerah Johor ent://SD_ILS/0/SD_ILS:791753 2019-06-25T18:23:13Z 2019-06-25T18:23:13Z by&#160;Wan Syarunnissa Wan Yusof, 1987-<br/>Author&#160;Wan Syarunnissa Wan Yusof, 1987-,&#160;Yusof Boon, 1964-,&#160;Fakulti Pendidikan<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;LB1033 W36 2012 raf<br/>Publication Date&#160;2012<br/>Thesis (Sarjana Pendidikan (Pengurusan dan Pentadbiran)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2012<br/> Gaya dan ciri kepimpinan Guru Besar Sekolah Berprestasi Tinggi (SBT) di Negeri Johor ent://SD_ILS/0/SD_ILS:792107 2019-06-25T18:23:13Z 2019-06-25T18:23:13Z by&#160;Roslizam Hassan, 1977-<br/>Author&#160;Roslizam Hassan, 1977-,&#160;Yusof Boon, 1964-,&#160;Fakulti Pendidikan<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;XX(792107.1)<br/>Publication Date&#160;2012<br/>Thesis (Sarjana Pendidikan (Pengurusan dan Pentadbiran)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2012<br/> Penyelewengan tingkah laku remaja : punca dan rawatan ent://SD_ILS/0/SD_ILS:779066 2019-06-25T18:23:13Z 2019-06-25T18:23:13Z by&#160;Azizi Yahaya<br/>Author&#160;Azizi Yahaya,&#160;Shahrin Hashim, 1969-,&#160;Yusof Boon, 1964-,&#160;Jamaludin Ramli, 1966-,&#160;Nurul Ezzati Azizi<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;BJ1661 A95 2012 a<br/>Publisher&#160;Penerbit UTM Press,<br/>Publication Date&#160;2012<br/>ISBN&#160;9789835208430<br/> Tahap pengetahuan amalan pengurusan disiplin pelajar dalam kalangan guru disiplin di Sekolah Menengah Kebangsaan daerah Segamat ent://SD_ILS/0/SD_ILS:795231 2019-06-25T18:23:13Z 2019-06-25T18:23:13Z by&#160;Anney Zaharazilah Yunus, 1976-<br/>Author&#160;Anney Zaharazilah Yunus, 1976-,&#160;Yusof Boon, 1964-,&#160;Fakulti Pendidikan<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;CP 030601 ra<br/>Publication Date&#160;2012<br/>Thesis (Sarjana Pendidikan (Pengurusan dan Pentadbiran)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2012<br/> Tahap amalan organisasi pembelajaran di sebuah sekolah menengah di daerah Kulaijaya, Johor ent://SD_ILS/0/SD_ILS:775428 2019-06-25T18:23:13Z 2019-06-25T18:23:13Z by&#160;Fadzlon Hasan<br/>Author&#160;Fadzlon Hasan,&#160;Yusof Boon, 1964-,&#160;Fakulti Pendidikan<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;LB885 F33 2011 raf<br/>Publication Date&#160;2011<br/>Thesis (Sarjana Pendidikan (Pengurusan dan Pentadbiran)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2011<br/> Hubungan self-esteem, optimism dan perceived control dengan kesediaan menghadapi perubahan organisasi dalam kalangan Guru Penolong Kanan pentadbiran sekolah menengah daerah Johor Bahru ent://SD_ILS/0/SD_ILS:775481 2019-06-25T18:23:13Z 2019-06-25T18:23:13Z by&#160;Siti Suhaira Abdul Latif<br/>Author&#160;Siti Suhaira Abdul Latif,&#160;Yusof Boon, 1964-,&#160;Fakulti Pendidikan<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;LB2822.8 S58 2011 raf<br/>Publication Date&#160;2011<br/>Thesis (Sarjana Pendidikan (Pengurusan dan Pentadbiran)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2011<br/> Amalan pengurusan Ketua Panitia Pendidikan Islam di sekolah rendah zon Nusajaya ent://SD_ILS/0/SD_ILS:775839 2019-06-25T18:23:13Z 2019-06-25T18:23:13Z by&#160;Daud Mamat, 1975-<br/>Author&#160;Daud Mamat, 1975-,&#160;Yusof Boon, 1964-,&#160;Fakulti Pendidikan<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;LC903 D38 2011 raf<br/>Publication Date&#160;2011<br/>Thesis (Sarjana Pendidikan (Pengurusan dan Pentadbiran)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2011<br/> Kecerdasan emosi dan hubungannya dengan komitmen bekerja dalam kalangan guru tahun enam sekolah kebangsaan daerah Kulai ent://SD_ILS/0/SD_ILS:770930 2019-06-25T18:23:13Z 2019-06-25T18:23:13Z by&#160;Yahzanon Tahir<br/>Author&#160;Yahzanon Tahir,&#160;Yusof Boon, 1964-,&#160;Fakulti Pendidikan<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;LB1033 Y34 2010 raf)<br/>Publication Date&#160;2010<br/>Thesis (Sarjana Pendidikan (Pengurusan dan Pentadbiran)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2010<br/> Tahap kepuasan pelajar terhadap pengurusan asrama di Kolej 9 Universiti Teknologi Malaysia Skudai, Johor ent://SD_ILS/0/SD_ILS:770934 2019-06-25T18:23:13Z 2019-06-25T18:23:13Z by&#160;Nariza Mat<br/>Author&#160;Nariza Mat,&#160;Yusof Boon, 1964-,&#160;Fakulti Pendidikan<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;LB3226 N37 2010 raf<br/>Publication Date&#160;2010<br/>Thesis (Sarjana Pendidikan (Pengurusan dan Pentadbiran)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2010<br/> Kerja sepasukan dan kepuasan kerja dalam kalangan guru sekolah rendah daerah Pontian Johor ent://SD_ILS/0/SD_ILS:770844 2019-06-25T18:23:13Z 2019-06-25T18:23:13Z by&#160;Mohd. Faizal Mohd. Yunus<br/>Author&#160;Mohd. Faizal Mohd. Yunus,&#160;Yusof Boon, 1964-,&#160;Fakulti Pendidikan<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;LB1033 M643 2010 raf<br/>Publication Date&#160;2010<br/>Thesis (Sarjana Pendidikan (Pengurusan dan Pentadbiran)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2010<br/> Hubungan kepuasan kerja guru-guru dengan gaya kepimpinan Pengetua di Sekolah Menengah Kabupaten Karimun ent://SD_ILS/0/SD_ILS:771012 2019-06-25T18:23:13Z 2019-06-25T18:23:13Z by&#160;Lakshmi Kartika, 1979-<br/>Author&#160;Lakshmi Kartika, 1979-,&#160;Yusof Boon, 1964-,&#160;Fakulti Pendidikan<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;LB1033 L35 2010 raf<br/>Publication Date&#160;2010<br/>Thesis (Sarjana Pendidikan (Pengurusan dan Pentadbiran)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2010<br/> Kerja sepasukan dalam kalangan guru sekolah impian di sebuah sekolah rendah di daerah Papar ent://SD_ILS/0/SD_ILS:771612 2019-06-25T18:23:13Z 2019-06-25T18:23:13Z by&#160;Roslitah Madon<br/>Author&#160;Roslitah Madon,&#160;Yusof Boon, 1964-,&#160;Fakulti Pendidikan<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;XX(771612.1)<br/>Publication Date&#160;2010<br/>Thesis (Sarjana Pendidikan (Pengurusan dan Pentadbiran)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2010<br/> Amalan kepimpinan instruksional dalam kalangan Pengetua sekolah menengah daerah Pontian ent://SD_ILS/0/SD_ILS:771748 2019-06-25T18:23:13Z 2019-06-25T18:23:13Z by&#160;Isamudin Ali, 1971<br/>Author&#160;Isamudin Ali, 1971,&#160;Yusof Boon, 1964-,&#160;Fakulti Pendidikan<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;LB2806 I83 2010 raf<br/>Publication Date&#160;2010<br/>Thesis (Sarjana Pendidikan (Pengurusan dan Pentadbiran)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2010<br/> Kepuasan kerja dalam kalangan Ketua Panitia Pendidikan Islam Sekolah Kebangsaan Negeri Johor ent://SD_ILS/0/SD_ILS:771802 2019-06-25T18:23:13Z 2019-06-25T18:23:13Z by&#160;M. Lokmanul Hakim Samion, 1965-<br/>Author&#160;M. Lokmanul Hakim Samion, 1965-,&#160;Yusof Boon, 1964-,&#160;Fakulti Pendidikan<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;LB2832 M56 2010 raf<br/>Publication Date&#160;2010<br/>Thesis (Sarjana Pendidikan (Pengurusan dan Pentadbiran)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2010<br/> Gaya kepimpinan Guru Besar cemerlang dan kepuasan kerja dalam kalangan guru sekolah-sekolah kebangsaan di daerah Johor Bahru ent://SD_ILS/0/SD_ILS:772172 2019-06-25T18:23:13Z 2019-06-25T18:23:13Z by&#160;Mohd. Nasrudin Hashim, 1971-<br/>Author&#160;Mohd. Nasrudin Hashim, 1971-,&#160;Yusof Boon, 1964-,&#160;Fakulti Pendidikan<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;LB2831.6 M64 2010 raf<br/>Publication Date&#160;2010<br/>Thesis (Sarjana Pendidikan (Pengurusan dan Pentadbiran)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2010<br/> Persepsi guru terhadap penyeliaan pengajaran dan pembelajaran : satu tinjauan sebuah sekolah menengah daerah Keningau, Sabah ent://SD_ILS/0/SD_ILS:772599 2019-06-25T18:23:13Z 2019-06-25T18:23:13Z by&#160;Thomas, Jalin, 1956-<br/>Author&#160;Thomas, Jalin, 1956-,&#160;Yusof Boon, 1964-,&#160;Fakulti Pendidikan<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;XX(772599.1)<br/>Publication Date&#160;2010<br/>Thesis (Sarjana Pendidikan (Pengurusan dan Pentadbiran)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2010<br/> Kepuasan pelajar Fakulti Pendidikan UTM terhadap kualiti perkhidmatan di Pusat Kesihatan UTM ent://SD_ILS/0/SD_ILS:772609 2019-06-25T18:23:13Z 2019-06-25T18:23:13Z by&#160;N. Azlinda Kasma Azizan Kamal A. Nasir, 1986-<br/>Author&#160;N. Azlinda Kasma Azizan Kamal A. Nasir, 1986-,&#160;Yusof Boon, 1964-,&#160;Fakulti Pendidikan<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;RA410.5 N39 2010 raf<br/>Publication Date&#160;2010<br/>Thesis (Sarjana Pendidikan (Pengurusan dan Pentadbiran)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2010<br/> Pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) di sekolah-sekolah menengah daerah Keningau, Sabah ent://SD_ILS/0/SD_ILS:773649 2019-06-25T18:23:13Z 2019-06-25T18:23:13Z by&#160;Asriman Kassan<br/>Author&#160;Asriman Kassan,&#160;Yusof Boon, 1964-,&#160;Fakulti Pendidikan<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;XX(773649.1)<br/>Publication Date&#160;2010<br/>Thesis (Sarjana Pendidikan (Pengurusan dan Pentadbiran)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2010<br/> Reka bentuk peralatan membuka skru &quot;Flexible Screw Driver&quot; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:642095 2019-06-25T18:23:13Z 2019-06-25T18:23:13Z by&#160;Shah Rizal Rosli<br/>Author&#160;Shah Rizal Rosli,&#160;Yusof Boon, 1964-,&#160;Fakulti Pendidikan<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;TJ1201.S34 S53 2010 raf<br/>Publication Date&#160;2010<br/>Project Paper (Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kejuruteraan Mekanikal)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2010<br/> Amalan keselamatan di makmal sains dalam kalangan pelajar tahun akhir Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia ent://SD_ILS/0/SD_ILS:642344 2019-06-25T18:23:13Z 2019-06-25T18:23:13Z by&#160;Siti Fatimah Abd. Razak, 1987-<br/>Author&#160;Siti Fatimah Abd. Razak, 1987-,&#160;Yusof Boon, 1964-,&#160;Fakulti Pendidikan<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;XX(642344.1)<br/>Publication Date&#160;2010<br/>Project Paper (Sarjana Muda Sains serta Pendidikan (Fizik)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2010<br/> Amalan keselamatan di makmal Sains dalam kalangan pelajar tahun akhir Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia ent://SD_ILS/0/SD_ILS:642073 2019-06-25T18:23:13Z 2019-06-25T18:23:13Z by&#160;Siti Fatimah Abd. Razak<br/>Author&#160;Siti Fatimah Abd. Razak,&#160;Yusof Boon, 1964-,&#160;Fakulti Pendidikan<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;Q183.A1 S43 2010 raf<br/>Publication Date&#160;2010<br/>Project Paper (Sarjana Muda Sains serta Pendidikan (Fizik)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2010<br/> Tahap kefahaman konsep Fizik dalam kalangan pelajar tahun empat Pendidikan Fizik ent://SD_ILS/0/SD_ILS:642167 2019-06-25T18:23:13Z 2019-06-25T18:23:13Z by&#160;Siti Aishah Md. Nor 1987-<br/>Author&#160;Siti Aishah Md. Nor 1987-,&#160;Yusof Boon, 1964-,&#160;Fakulti Pendidikan<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;LB1060 S589 2010 raf<br/>Publication Date&#160;2010<br/>Project Paper (Sarjana Muda Sains serta Pendidikan (Fizik)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2010<br/> Modal insan : membentuk keluarga berkesan ent://SD_ILS/0/SD_ILS:292191 2019-06-25T18:23:13Z 2019-06-25T18:23:13Z by&#160;Azizi Yahaya<br/>Author&#160;Azizi Yahaya,&#160;Halimah Ma'alip,&#160;Shahrin Hashim, 1969-,&#160;Yusof Boon, 1964-,&#160;Jamaludin Ramli, 1966-<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HQ519 M624 2009<br/>Edition&#160;1st ed.<br/>Publisher&#160;Penerbit Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2009<br/>ISBN&#160;9789835204982<br/> Pendapat pelatih terhadap kursus yang ditawarkan di Akademik Binaan Malaysia Johor ent://SD_ILS/0/SD_ILS:360737 2019-06-25T18:23:13Z 2019-06-25T18:23:13Z by&#160;Mohd. Syaiful Akmal Mohd. Naim<br/>Author&#160;Mohd. Syaiful Akmal Mohd. Naim,&#160;Yusof Boon, 1964-,&#160;Fakulti Pendidikan<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;LB1062.6 M68 2009 raf<br/>Publication Date&#160;2009<br/>Project Paper (Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kemahiran Hidup)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2009<br/> Tahap pengetahuan ibu bapa pelajar Felda Layang-layang terhadap pendidikan teknik dan vokasional ent://SD_ILS/0/SD_ILS:360741 2019-06-25T18:23:13Z 2019-06-25T18:23:13Z by&#160;Mustakim Ahmad<br/>Author&#160;Mustakim Ahmad,&#160;Yusof Boon, 1964-,&#160;Fakulti Pendidikan<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;LC1043 M87 2009 raf<br/>Publication Date&#160;2009<br/>Project Paper (Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kemahiran Hidup)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2009<br/> Kesediaan pelajar 4 SPH untuk mengajar mata pelajaran lukisan kejuruteraan ent://SD_ILS/0/SD_ILS:349159 2019-06-25T18:23:13Z 2019-06-25T18:23:13Z by&#160;Noor Fazila Mohd. Ibrahim<br/>Author&#160;Noor Fazila Mohd. Ibrahim,&#160;Yusof Boon, 1964-,&#160;Fakulti Pendidikan<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;LB1707 N667 2009 raf<br/>Publication Date&#160;2009<br/>Project Paper (Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kemahiran Hidup)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2009<br/> Penggunaan Pusat Sumber Sekolah (PSS) dalam pengajaran guru di dua sekolah menengah kebangsaan di kawasan Skudai ent://SD_ILS/0/SD_ILS:354742 2019-06-25T18:23:13Z 2019-06-25T18:23:13Z by&#160;Rohaizad Selemin<br/>Author&#160;Rohaizad Selemin,&#160;Yusof Boon, 1964-,&#160;Fakulti Pendidikan<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;Z675.S3 R64 2009 raf<br/>Publication Date&#160;2009<br/>Project Paper (Sarjana Muda Sains dan Komputer serta Pendidikan (Matematik)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2009<br/> Penglibatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum di sebuah sekolah menengah daerah Johor Bahru ent://SD_ILS/0/SD_ILS:395382 2019-06-25T18:23:13Z 2019-06-25T18:23:13Z by&#160;Wan Normi Wan Abu Bakar<br/>Author&#160;Wan Normi Wan Abu Bakar,&#160;Yusof Boon, 1964-,&#160;Fakulti Pendidikan<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;LB3605 W35 2009 raf<br/>Publication Date&#160;2009<br/>Thesis (Sarjana Pendidikan (Pengurusan dan Pentadbiran)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2009<br/> Kefahaman dan sikap guru terhadap pelaksanaan aktiviti kokurikulum di tiga buah sekolah menengah di daerah Pasir Gudang, Johor ent://SD_ILS/0/SD_ILS:397817 2019-06-25T18:23:13Z 2019-06-25T18:23:13Z by&#160;Salina Sabtu<br/>Author&#160;Salina Sabtu,&#160;Yusof Boon, 1964-,&#160;Fakulti Pendidikan<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;LB3605 S25 2009 raf<br/>Publication Date&#160;2009<br/>Thesis (Sarjana Pendidikan (Pengurusan dan Pentadbiran)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2009<br/> Kerja sepasukan dalam pengurusan sukan di sebuah sekolah menengah kebangsaan di daerah Johor Bahru ent://SD_ILS/0/SD_ILS:397825 2019-06-25T18:23:13Z 2019-06-25T18:23:13Z by&#160;Mohd. Shukri Ibrahim<br/>Author&#160;Mohd. Shukri Ibrahim,&#160;Yusof Boon, 1964-,&#160;Fakulti Pendidikan<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;LB2805 M64 2009 raf<br/>Publication Date&#160;2009<br/>Thesis (Sarjana Pendidikan (Pengurusan dan Pentadbiran)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2009<br/> Kualiti perkhidmatan Sekolah Pengajian Siswazah (SPS) Universiti Teknologi Malaysia (UTM) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:398016 2019-06-25T18:23:13Z 2019-06-25T18:23:13Z by&#160;Norlaili Mohd. Yusof, 1983-<br/>Author&#160;Norlaili Mohd. Yusof, 1983-,&#160;Yusof Boon, 1964-,&#160;Fakulti Pendidikan<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HD62.15 N676 2009 raf<br/>Publication Date&#160;2009<br/>Thesis (Sarjana Pendidikan (Pengurusan dan Pentadbiran)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2009<br/> Kepimpinan transformasi bagi pengetua dan amalan sekolah berkesan di empat buah sekolah menengah di daerah Tanah Merah Kelantan ent://SD_ILS/0/SD_ILS:394509 2019-06-25T18:23:13Z 2019-06-25T18:23:13Z by&#160;Nurol Akmal Abdullah, 1985-<br/>Author&#160;Nurol Akmal Abdullah, 1985-,&#160;Yusof Boon, 1964-,&#160;Fakulti Pendidikan<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HD57.7 N876 2009 raf<br/>Publication Date&#160;2009<br/>Thesis (Sarjana Pendidikan (Pengurusan dan Pentadbiran)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2009<br/> Kerja sepasukan dan tahap kepuasan kerja guru di tiga buah sekolah cemerlang di daerah Klang ent://SD_ILS/0/SD_ILS:394866 2019-06-25T18:23:13Z 2019-06-25T18:23:13Z by&#160;Nurul Wahidah Hassan, 1985-<br/>Author&#160;Nurul Wahidah Hassan, 1985-,&#160;Yusof Boon, 1964-,&#160;Fakulti Pendidikan<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;LB1033 N87 2009 raf<br/>Publication Date&#160;2009<br/>Thesis (Sarjana Pendidikan (Pengurusan dan Pentadbiran)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2009<br/> Hubungan antara stres kerja dengan kepuasan kerja dalam kalangan guru besar di Daerah Melaka Tengah ent://SD_ILS/0/SD_ILS:771853 2019-06-25T18:23:13Z 2019-06-25T18:23:13Z by&#160;Yusof Boon, 1964-<br/>Author&#160;Yusof Boon, 1964-,&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Fakulti Pendidikan<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;LB2831.9 Y87 2008 af<br/>Publisher&#160;Penerbit UTM,<br/>Publication Date&#160;2008<br/>ISBN&#160;9789673539024<br/> Amalan pengurusan dan penyelenggaran bengkel dalam kalangan guru - guru kemahiran hidup bersepadu di 12 buah sekolah menengah di Negeri Perlis ent://SD_ILS/0/SD_ILS:254827 2019-06-25T18:23:13Z 2019-06-25T18:23:13Z by&#160;Zainol Abdun @ Mohamed<br/>Author&#160;Zainol Abdun @ Mohamed,&#160;Yusof Boon, 1964-,&#160;Fakulti Pendidikan<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;TT170 Z35 2008 raf<br/>Publication Date&#160;2008<br/>Project Paper (Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kemahiran Hidup)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2008<br/> Kesediaan pelajar - pelajar 4 SPH (PKPG] untuk mengajar MPV (katering dan penyajian) di sekolah menengah harian biasa ent://SD_ILS/0/SD_ILS:254831 2019-06-25T18:23:13Z 2019-06-25T18:23:13Z by&#160;Yuli Yusup<br/>Author&#160;Yuli Yusup,&#160;Yusof Boon, 1964-,&#160;Fakulti Pendidikan<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;LB1775 Y85 2008 raf<br/>Publication Date&#160;2008<br/>Project Paper (Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kemahiran Hidup)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2008<br/> Amalan keselamatan bengkel dalam kalangan guru-guru pelatih 4SPH (Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kemahiran Hidup ) semasa mengikuti latihan mengajar di sekolah ent://SD_ILS/0/SD_ILS:256903 2019-06-25T18:23:13Z 2019-06-25T18:23:13Z by&#160;Azri Ikhwan Ahmad<br/>Author&#160;Azri Ikhwan Ahmad,&#160;Yusof Boon, 1964-,&#160;Fakulti Pendidikan<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HD7260.6 A97 2008 raf<br/>Publication Date&#160;2008<br/>Project Paper (Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kejuruteraan Mekanikal)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2008<br/> Profil keusahawanan di kalangan pelajar tahun empat Ijazah Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kejuruteraan Elektrik) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:256906 2019-06-25T18:23:13Z 2019-06-25T18:23:13Z by&#160;Azizi Abdol Aziz<br/>Author&#160;Azizi Abdol Aziz,&#160;Yusof Boon, 1964-,&#160;Fakulti Pendidikan<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HB615 A95 2008 raf<br/>Publication Date&#160;2008<br/>Project Paper (Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kejuruteraan Mekanikal)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2008<br/> Hubungan antara konsep kendiri, dimensi personaliti dan persekitaran keluarga terhadap pencapaian akademik pelajar SPA, SPE dan SPJ ent://SD_ILS/0/SD_ILS:270794 2019-06-25T18:23:13Z 2019-06-25T18:23:13Z by&#160;Nurul Ezzati Azizi<br/>Author&#160;Nurul Ezzati Azizi,&#160;Yusof Boon, 1964-,&#160;Fakulti Pendidikan<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;BF697.5.S43 N87 2008 raf<br/>Publication Date&#160;2008<br/>Project Paper (Sarjana Muda Sains serta Pendidikan (Kejuruteraan Awam)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2008<br/> Kerja berpasukan dalam kalangan guru Sekolah Kebangsaan Parit Setongkat Muar ent://SD_ILS/0/SD_ILS:778749 2019-06-25T18:23:13Z 2019-06-25T18:23:13Z by&#160;Yusof Boon, 1964-<br/>Author&#160;Yusof Boon, 1964-,&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Fakulti Pendidikan<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;LB1775 Y873 2008 af<br/>Publisher&#160;Penerbit UTM,<br/>Publication Date&#160;2008<br/>ISBN&#160;9789673538973<br/> Gaya komunikasi Guru Besar dan hubungannya dengan kepuasan bekerja guru di tiga buah sekolah rendah daerah Johor Bahru ent://SD_ILS/0/SD_ILS:328624 2019-06-25T18:23:13Z 2019-06-25T18:23:13Z by&#160;Azizah Ghazali<br/>Author&#160;Azizah Ghazali,&#160;Yusof Boon, 1964-,&#160;Fakulti Pendidikan<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;LB2831.9 A95 2008 raf<br/>Publication Date&#160;2008<br/>Project Paper (Sarjana Muda Pendidikan (Pengurusan dan Pendidikan)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2008<br/> Penggunaan ICT dalam tugas-tugas pengurusan sekolah di Sekolah-sekolah Kebangsaan zon Tiram, daerah Pasir Gudang, Johor ent://SD_ILS/0/SD_ILS:329451 2019-06-25T18:23:13Z 2019-06-25T18:23:13Z by&#160;Zainuddin Mohd. Alie<br/>Author&#160;Zainuddin Mohd. Alie,&#160;Yusof Boon, 1964-,&#160;Fakulti Pendidikan<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;LB1028.3 Z36 2008 raf<br/>Publication Date&#160;2008<br/>Project Paper (Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Pengurusan Pendidikan)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2008<br/> Kerja berpasukan dalam kalangan guru Sekolah Kebangsaan Parit Setongkat Muar ent://SD_ILS/0/SD_ILS:331709 2019-06-25T18:23:13Z 2019-06-25T18:23:13Z by&#160;Bibi Sakinah Haron Khan<br/>Author&#160;Bibi Sakinah Haron Khan,&#160;Yusof Boon, 1964-,&#160;Fakulti Pendidikan<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;LB1731 B53 2008 raf<br/>Publication Date&#160;2008<br/>Project Paper (Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Pengurusan Pendidikan)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2008<br/> Pengaplikasian perisian assetbase dalam pengajaran mata pelajaran Prinsip Perakaunan di daerah Johor Bahru dan Pasir Gudang, Johor ent://SD_ILS/0/SD_ILS:331640 2019-06-25T18:23:13Z 2019-06-25T18:23:13Z by&#160;Sahibul Bahrin Ahmad<br/>Author&#160;Sahibul Bahrin Ahmad,&#160;Yusof Boon, 1964-,&#160;Fakulti Pendidikan<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;LB1028.3 S24 2008 raf<br/>Publication Date&#160;2008<br/>Project Paper (Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Pengurusan Pendidikan)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2008<br/> Kepemimpinan Guru Besar dalam pelaksanaan pentaksiran berasaskan sekolah (PBS) di Sekolah Kebangsaan daerah Kota Tinggi, Johor ent://SD_ILS/0/SD_ILS:333126 2019-06-25T18:23:13Z 2019-06-25T18:23:13Z by&#160;Mohd. Musa Shahruddin<br/>Author&#160;Mohd. Musa Shahruddin,&#160;Yusof Boon, 1964-,&#160;Fakulti Pendidikan<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;LB2831.9 M64 2008 raf<br/>Publication Date&#160;2008<br/>Project Paper (Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Pengurusan Pendidikan)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2008<br/> Psikologi pendidikan ent://SD_ILS/0/SD_ILS:342121 2019-06-25T18:23:13Z 2019-06-25T18:23:13Z by&#160;Azizi Yahaya<br/>Author&#160;Azizi Yahaya,&#160;Wan Noraini Wan Razab,&#160;Zainuddin Abu Bakar,&#160;Yusof Boon, 1964-,&#160;Jamaludin Ramli, 1966-<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;LB1051 P75 2008 a<br/>Edition&#160;1st ed.<br/>Publisher&#160;Penerbit Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2008<br/>ISBN&#160;9789835205361<br/> Isu-isu pendidikan teknik dan vokasional ent://SD_ILS/0/SD_ILS:342248 2019-06-25T18:23:13Z 2019-06-25T18:23:13Z by&#160;Azizi Yahaya<br/>Author&#160;Azizi Yahaya,&#160;Wong, Siew Hee,&#160;Rosnani Mohd. Nor,&#160;Shahrin Hashim, 1969-,&#160;Nurul Ezzati Azizi<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;LC1043 I88 2008 a<br/>Publisher&#160;Penerbit Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2008<br/> Isu - isu dalam psikologi pendidikan sekolah ent://SD_ILS/0/SD_ILS:342544 2019-06-25T18:23:13Z 2019-06-25T18:23:13Z by&#160;Yusof Boon, 1964-<br/>Author&#160;Yusof Boon, 1964-,&#160;Jamaluddin Ramli,&#160;Azizi Yahaya,&#160;Shahrin Hashim, 1969-,&#160;Halimah Ma'alip<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;LB1051 I88 2008 a<br/>Publisher&#160;Penerbit Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2008<br/>ISBN&#160;9789835205187<br/> Kepelbagaian personaliti remaja ent://SD_ILS/0/SD_ILS:342784 2019-06-25T18:23:13Z 2019-06-25T18:23:13Z by&#160;Yusof Boon, 1964-<br/>Author&#160;Yusof Boon, 1964-,&#160;Azizi Yahaya,&#160;Sahrin Hashim,&#160;Shahrin Hashim, 1969-,&#160;Wan Noraini Wan Razab<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HQ796 K455 2008 a<br/>Publisher&#160;Penerbit Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2008<br/>ISBN&#160;9789835205262<br/> Psikologi perkembangan ent://SD_ILS/0/SD_ILS:342727 2019-06-25T18:23:13Z 2019-06-25T18:23:13Z by&#160;Azizi Yahaya<br/>Author&#160;Azizi Yahaya,&#160;Shahrin Hashim, 1969-,&#160;Nurulhuda Azizi,&#160;Nurul Ezzati Azizi,&#160;Noordin Yahaya<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;BF713 P75 2008 a<br/>Publisher&#160;Penerbit Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2008<br/>ISBN&#160;9789835205378<br/> Permasalahan pengajaran dan pembelajaran di sekolah ent://SD_ILS/0/SD_ILS:342732 2019-06-25T18:23:13Z 2019-06-25T18:23:13Z by&#160;Azizi Yahaya<br/>Author&#160;Azizi Yahaya,&#160;Yusof Boon, 1964-,&#160;Noordin Yahaya,&#160;Shareeza Abdul Karim,&#160;Nurul Ezzati Azizi<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;LB1025.3 P47 2008<br/>Publisher&#160;Penerbit Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2008<br/>ISBN&#160;9789835205330<br/> Eksplorasi aspek sains dalam sukan ent://SD_ILS/0/SD_ILS:342734 2019-06-25T18:23:13Z 2019-06-25T18:23:13Z by&#160;Yusof Boon, 1964-<br/>Author&#160;Yusof Boon, 1964-,&#160;Halijah Ibrahim, 1970-,&#160;Asha Hasnimy Mohd. Hashim, 1979-,&#160;Lam, Sui Heng,&#160;Syaratul Irwina Nadrah Md. Isa<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;GV558 E37 2008 a<br/>Edition&#160;Edisi pertama<br/>Publisher&#160;Penerbit Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2008<br/>ISBN&#160;9789835205118<br/> Pembentukan tingkah laku remaja ent://SD_ILS/0/SD_ILS:343335 2019-06-25T18:23:13Z 2019-06-25T18:23:13Z by&#160;Azizi Yahaya<br/>Author&#160;Azizi Yahaya,&#160;Noordin Yahaya,&#160;Shahrin Hashim, 1969-,&#160;Yusof Boon, 1964-,&#160;Nurul Ezzati Azizi<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;BF724 P454 2008 a<br/>Publisher&#160;Penerbit Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2008<br/>ISBN&#160;9789835205293<br/> Falsafah pendidikan kontemporari ent://SD_ILS/0/SD_ILS:342801 2019-06-25T18:23:13Z 2019-06-25T18:23:13Z by&#160;Azizi Yahaya<br/>Author&#160;Azizi Yahaya,&#160;Shahrin Hashim, 1969-,&#160;Yusof Boon, 1964-,&#160;Aida Mazan,&#160;Nurul Ezzati Azizi<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;LB125 F35 2008 a<br/>Publisher&#160;Penerbit Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2008<br/>ISBN&#160;9789835205125<br/> Isu-isu pengajaran dan pembelajaran di sekolah ent://SD_ILS/0/SD_ILS:342743 2019-06-25T18:23:13Z 2019-06-25T18:23:13Z by&#160;Yusof Boon, 1964-<br/>Author&#160;Yusof Boon, 1964-,&#160;Zaidatun Tasir, 1972-,&#160;Mohd. Salleh Abu, 1958-,&#160;Zainudin Hassan,&#160;Johari Hassan, 1957-<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;LA1236 I88 2008 a<br/>Publisher&#160;Penerbit Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2008<br/>ISBN&#160;9789835205248<br/> Permasalahan dalam pendidikan Sains dan Matematik ent://SD_ILS/0/SD_ILS:343346 2019-06-25T18:23:13Z 2019-06-25T18:23:13Z by&#160;Yusof Boon, 1964-<br/>Author&#160;Yusof Boon, 1964-,&#160;Seth Sulaiman, 1946-<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;Q181 P47 2008 a<br/>Publisher&#160;Penerbit UTM Press,<br/>Publication Date&#160;2008<br/>ISBN&#160;9789835205323<br/> Insight into second language teaching and learning ent://SD_ILS/0/SD_ILS:342756 2019-06-25T18:23:13Z 2019-06-25T18:23:13Z by&#160;Yusof Boon, 1964-<br/>Author&#160;Yusof Boon, 1964-,&#160;Hadina Habil,&#160;Faizah Mohd. Nor,&#160;Tan, Rachel Chin Keok,&#160;Hafiza Aini Hassan<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;PE1128.A2 I574 2008<br/>Publisher&#160;Penerbit Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2008<br/>ISBN&#160;9789835205163<br/> Pengajaran dan pembelajaran dalam pendidikan teknik dan vokasional ent://SD_ILS/0/SD_ILS:342780 2019-06-25T18:23:13Z 2019-06-25T18:23:13Z by&#160;Yusof Boon, 1964-<br/>Author&#160;Yusof Boon, 1964-,&#160;Mohd. Safarin Nordin, 1970-,&#160;Muhammad Sukri Saud, 1970-,&#160;Mohd. Fa'iz Ahmad,&#160;Yahya Buntat<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;LC1081.M3 P46 2007<br/>Publisher&#160;Penerbit Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2008&#160;2007<br/>ISBN&#160;9789835205309<br/> Masalah sosial dalam kalangan remaja ent://SD_ILS/0/SD_ILS:343443 2019-06-25T18:23:13Z 2019-06-25T18:23:13Z by&#160;Azizi Yahaya<br/>Author&#160;Azizi Yahaya,&#160;Shahrin Hashim, 1969-,&#160;Yusof Boon, 1964-,&#160;Nurulhuda Azizi,&#160;Nurul Ezzati Azizi<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HQ796 M37 2008 a<br/>Publisher&#160;Penerbit Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2008<br/>ISBN&#160;9789835205279<br/> Personaliti Gaya Hidup Remaja ent://SD_ILS/0/SD_ILS:343459 2019-06-25T18:23:13Z 2019-06-25T18:23:13Z by&#160;Azizi Yahaya<br/>Author&#160;Azizi Yahaya,&#160;Shahrin Hashim, 1969-,&#160;Yusof Boon, 1964-<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HQ796 P47 2008 a<br/>Publisher&#160;Penerbit Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2008<br/>ISBN&#160;9789835205347<br/> Pengunaan ICT dalam tugas-tugas pengurusan sekolah di Sekolah-Sekolah Kebangsaan zon Tiram, Daerah Pasir Gudang, Johor ent://SD_ILS/0/SD_ILS:591396 2019-06-25T18:23:13Z 2019-06-25T18:23:13Z by&#160;Zainuddin Mohd. Alie<br/>Author&#160;Zainuddin Mohd. Alie,&#160;Yusof Boon, 1964-,&#160;Fakulti Pendidikan<br/>Format:&#160;Computer file<br/>Call Number&#160;CP 022091 ra<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2008<br/>Project Paper (Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Pengurusan Pendidikan)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2008<br/> Gaya komunikasi guru besar dan komitmen guru-guru di tiga buah sekolah rendah Johor Bahru, Johor ent://SD_ILS/0/SD_ILS:771063 2019-06-25T18:23:13Z 2019-06-25T18:23:13Z by&#160;Yusof Boon, 1964-<br/>Author&#160;Yusof Boon, 1964-,&#160;Fakulti Pendidikan<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;LA2383.M42 Y87 2007 af<br/>Publisher&#160;Penerbit Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2007<br/> Gaya komunikasi guru besar dan komitmen guru-guru di tiga buah Sekolah Rendah Daerah Kota Bharu, Kelantan ent://SD_ILS/0/SD_ILS:771308 2019-06-25T18:23:13Z 2019-06-25T18:23:13Z by&#160;Yusof Boon, 1964-<br/>Author&#160;Yusof Boon, 1964-,&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Fakulti Pendidikan,&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Pusat Pengurusan Penyelidikan<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;P90 Y87 2007 af<br/>Edition&#160;1st ed.<br/>Publisher&#160;Penerbit UTM,<br/>Publication Date&#160;2007<br/>ISBN&#160;9789673532933<br/> Penggunaan ict dalam tugas pengurusan di Sekolah Kebangsaan Zon Tiram, Daerah Pasir Gudang, Johor ent://SD_ILS/0/SD_ILS:771098 2019-06-25T18:23:13Z 2019-06-25T18:23:13Z by&#160;Yusof Boon, 1964-<br/>Author&#160;Yusof Boon, 1964-,&#160;Fakulti Pendidikan<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;T58.5 Y87 2007 af<br/>Publisher&#160;Penerbit Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2007<br/>ISBN&#160;9789673532537<br/> Gaya kepimpinan guru besar wanita dan hubungannya dengan komitmen guru di sekolah-sekolah kebangsaan zon Kluang Barat, Kluang, Johor ent://SD_ILS/0/SD_ILS:771117 2019-06-25T18:23:13Z 2019-06-25T18:23:13Z by&#160;Yusof Boon, 1964-<br/>Author&#160;Yusof Boon, 1964-,&#160;Fakulti Pendidikan<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;LB2806 Y87 2007 af<br/>Publication Date&#160;2007<br/> Amalan kepimpinan guru besar sekolah harapan negara 2007 SK Parit Stongkat, Muar, Johor ent://SD_ILS/0/SD_ILS:771118 2019-06-25T18:23:13Z 2019-06-25T18:23:13Z by&#160;Yusof Boon, 1964-<br/>Author&#160;Yusof Boon, 1964-,&#160;Fakulti Pendidikan<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;LB2831.9 Y873 2007 af<br/>Publisher&#160;Penerbit Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2007<br/> Pengaplikasian perisian assetbase dalam pengajaran mata pelajaran prinsip akaun di daerah Johor Bahru dan Pasir Gudang, Johor ent://SD_ILS/0/SD_ILS:771121 2019-06-25T18:23:13Z 2019-06-25T18:23:13Z by&#160;Yusof Boon, 1964-<br/>Author&#160;Yusof Boon, 1964-,&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Fakulti Pendidikan<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HF5679 Y87 2007 af<br/>Publisher&#160;Penerbit Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2007<br/> Persepsi guru-guru terhadap kepimpinan pengajaran guru Penolong Kanan Pentadbiran semasa guru besar mengikut program khas pensiswazahan guru besar (PKPGB) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:771569 2019-06-25T18:23:13Z 2019-06-25T18:23:13Z by&#160;Yusof Boon, 1964-<br/>Author&#160;Yusof Boon, 1964-,&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Fakulti Pendidikan<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;LB2831.6 Y87 2007 af<br/>Publisher&#160;Penerbit UTM,<br/>Publication Date&#160;2007<br/>ISBN&#160;9789673532360<br/> Reka bentuk dan pembangunan e-pembelajaran ent://SD_ILS/0/SD_ILS:342741 2019-06-25T18:23:13Z 2019-06-25T18:23:13Z by&#160;Yusof Boon, 1964-<br/>Author&#160;Yusof Boon, 1964-,&#160;Mohamad Bilal Ali, 1961-,&#160;Noraffandy Yahaya, 1973-,&#160;Abdul Razak Idris, 1959-,&#160;Shaharuddin Md. Salleh<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;LB2395.7 R44 2007 a<br/>Publisher&#160;Penerbit Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2007<br/>ISBN&#160;9789835205392<br/> Isu-isu dalam e-pembelajaran ent://SD_ILS/0/SD_ILS:342698 2019-06-25T18:23:13Z 2019-06-25T18:23:13Z by&#160;Yusof Boon, 1964-<br/>Author&#160;Yusof Boon, 1964-,&#160;Mohamad Bilal Ali, 1961-,&#160;Noraffandy Yahaya, 1973-,&#160;Abdul Razak Idris, 1959-,&#160;Shaharuddin Md. Salleh<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;LB1044.87 I88 2006 a<br/>Publisher&#160;Penerbit Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2006<br/>ISBN&#160;9789835205224<br/> Psikologi sosial alam remaja ent://SD_ILS/0/SD_ILS:96719 2019-06-25T18:23:13Z 2019-06-25T18:23:13Z by&#160;Azizi Yahaya<br/>Author&#160;Azizi Yahaya,&#160;Jaafar Sidek Latif,&#160;Shahrin Hashim, 1969-,&#160;Yusof Boon, 1964-<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HQ796 P74 2005<br/>Publisher&#160;PTS Professional Publishing Sdn. Bhd.,<br/>Publication Date&#160;2005<br/>ISBN&#160;9789833585397<br/> Psikologi sosial ent://SD_ILS/0/SD_ILS:401091 2019-06-25T18:23:13Z 2019-06-25T18:23:13Z by&#160;Azizi Yahaya<br/>Author&#160;Azizi Yahaya,&#160;Yusof Boon, 1964-,&#160;Jamaludin Ramli, 1966-,&#160;Jaafar Sidek Latif,&#160;Fawziah Yahya<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HM1033 P74 2004<br/>Publisher&#160;Penerbit Universiti Teknologi Malaysia<br/>Publication Date&#160;2004<br/>ISBN&#160;9789835203442<br/> Petanda pencapaian kualiti di kalangan institusi pendidikan tinggi di Malaysia = Performance quality indicator in Malaysian higher education institution ent://SD_ILS/0/SD_ILS:368729 2019-06-25T18:23:13Z 2019-06-25T18:23:13Z by&#160;Mohamed Najib Abdul Ghafar<br/>Author&#160;Mohamed Najib Abdul Ghafar,&#160;Mohd. Annuar Abd. Rahman,&#160;Jamaluddin Ramli,&#160;Hazil Abdul Hamid,&#160;Azizi Yahaya<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;LB2331.65.M3 P47 2003<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2003<br/> Kecerdasan emosi : perbandingan pelatih perguruan di peringkat ijazah pertama dan ijazah lanjutan = Emotional quotient : comparison of teacher aspirants at undergraduate and post graduate levels ent://SD_ILS/0/SD_ILS:321216 2019-06-25T18:23:13Z 2019-06-25T18:23:13Z by&#160;Mohamed Najib Abdul Ghafar<br/>Author&#160;Mohamed Najib Abdul Ghafar,&#160;Azizi Yahaya,&#160;Yusof Boon, 1964-,&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Fakulti Pendidikan. Jabatan Asas Pendidikan<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;LB1073 M63 2002<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2002<br/> Support staff on higher education organization ent://SD_ILS/0/SD_ILS:322063 2019-06-25T18:23:13Z 2019-06-25T18:23:13Z by&#160;Mohamed Najib Abdul Ghafar<br/>Author&#160;Mohamed Najib Abdul Ghafar,&#160;Yusof Boon, 1964-,&#160;Azizi Yahaya,&#160;Hazil Abdul Hamid,&#160;Jamaludin Ramli, 1966-<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;LB2341.8.M3 S86 2002<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2002<br/> Kestabilan emosi di kalangan staf dan pelajar Fakulti Pendidikan, UTM = Emotional stability amongst staff and students of Faculty of Education, UTM ent://SD_ILS/0/SD_ILS:350763 2019-06-25T18:23:13Z 2019-06-25T18:23:13Z by&#160;Mohamed Najib Abdul Ghafar<br/>Author&#160;Mohamed Najib Abdul Ghafar,&#160;Yusof Boon, 1964-,&#160;Azizi Yahaya<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;BF698.9.E45 M52 2002<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2002<br/> Using performance quality indicator in Malaysian higher education ent://SD_ILS/0/SD_ILS:351538 2019-06-25T18:23:13Z 2019-06-25T18:23:13Z by&#160;Mohamed Najib Abdul Ghafar<br/>Author&#160;Mohamed Najib Abdul Ghafar,&#160;Azizi Yahaya,&#160;Yusof Boon, 1964-,&#160;Hazil Abdul Hamid,&#160;Mohd. Amri Lajis<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;LB2331.65.M3 U85 2002<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2002<br/> Kestabilan emosi di kalangan staf dan pelajar Fakulti Pendidikan, UTM Emotional stability amongst staff and students of Faculty of Education, UTM ent://SD_ILS/0/SD_ILS:591271 2019-06-25T18:23:13Z 2019-06-25T18:23:13Z by&#160;Mohamed Najib Abdul Ghafar<br/>Author&#160;Mohamed Najib Abdul Ghafar,&#160;Yusof Boon, 1964-,&#160;Azizi Yahaya<br/>Format:&#160;Computer file<br/>Call Number&#160;CP 015900<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2002<br/> Pengujian program latihan bermodul di pusat permulihan akhlak wanita di Malaysia : laporan hasil penyelidakan ent://SD_ILS/0/SD_ILS:310744 2019-06-25T18:23:13Z 2019-06-25T18:23:13Z by&#160;Mohd. Anuar Abd. Rahman<br/>Author&#160;Mohd. Anuar Abd. Rahman,&#160;Jamaluddin Ramli,&#160;Yusof Boon, 1964-,&#160;Azizi Yahaya<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HD7256.M3 P46 2001<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2001<br/> Pengenalan kepada penulisan ilmiah ent://SD_ILS/0/SD_ILS:302428 2019-06-25T18:23:13Z 2019-06-25T18:23:13Z by&#160;Mohd. Azhar Abd. Hamid, 1968-<br/>Author&#160;Mohd. Azhar Abd. Hamid, 1968-,&#160;Halimah Ma'alip,&#160;Mohd. Sofri Ibrahim,&#160;Paimah Atoma,&#160;Sanitah Mohd. Yusof<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;PE1411 P36 2001<br/>Publisher&#160;Penerbit Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2001<br/>ISBN&#160;9789835202308<br/> Pengujian program latihan bermodul di pusat permulihan akhlak wanita di Malaysia laporan hasil penyelidakan ent://SD_ILS/0/SD_ILS:586176 2019-06-25T18:23:13Z 2019-06-25T18:23:13Z by&#160;Mohd. Anuar Abd. Rahman<br/>Author&#160;Mohd. Anuar Abd. Rahman,&#160;Jamaluddin Ramli,&#160;Yusof Boon, 1964-,&#160;Azizi Yahaya<br/>Format:&#160;Computer file<br/>Call Number&#160;CP 014821<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2001<br/> Persepsi mahasiswi terhadap kemudahan asas yang disediakan di Kolej kediaman pelajar, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor Darul Takzim ent://SD_ILS/0/SD_ILS:781480 2019-06-25T18:23:13Z 2019-06-25T18:23:13Z by&#160;Siti Norhaslida Mat Hassan<br/>Author&#160;Siti Norhaslida Mat Hassan,&#160;Yusof Boon, 1964-,&#160;Fakulti Pendidikan<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;LB1117 S66 2000 raf<br/>Publication Date&#160;2000<br/>Project Paper (Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kemahiran Hidup)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2000<br/> Using performance quality indicator : comparing public and private institutions of higher education ent://SD_ILS/0/SD_ILS:298556 2019-06-25T18:23:13Z 2019-06-25T18:23:13Z by&#160;Mohamed Najib Abdul Ghafar<br/>Author&#160;Mohamed Najib Abdul Ghafar,&#160;Yusof Boon, 1964-,&#160;Azizi Yahaya,&#160;Hazil Abdul Hamid,&#160;Jamaludin Ramli, 1966-<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;LB2331.65.M3 U84<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;1999&#160;1998&#160;1997&#160;1996&#160;1995<br/>