Search Results for - Narrowed by: Universiti Teknologi Malaysia. Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi SirsiDynix Enterprise http://libraryopac.utm.my/client/en_AU/main/main/qf$003dAUTHOR$002509Author$002509Universiti$002bTeknologi$002bMalaysia.$002bFakulti$002bKejuruteraan$002bdan$002bSains$002bGeoinformasi$002509Universiti$002bTeknologi$002bMalaysia.$002bFakulti$002bKejuruteraan$002bdan$002bSains$002bGeoinformasi$0026ps$003d300? 2019-06-17T04:41:13Z Geoinformation science journal ent://SD_ILS/0/SD_ILS:557832 2019-06-17T04:41:13Z 2019-06-17T04:41:13Z by&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi<br/>Author&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi<br/>Format:&#160;Continuing Resources<br/>Call Number&#160;G70.2 G469 waj ol.4:no.1(2004)<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2019&#160;2018&#160;2017&#160;2016&#160;2015<br/>ISSN&#160;15119491<br/> Laporan tahunan ent://SD_ILS/0/SD_ILS:540989 2019-06-17T04:41:13Z 2019-06-17T04:41:13Z by&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi<br/>Author&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi<br/>Format:&#160;Continuing Resources<br/>Call Number&#160;LG173.K85 U8 wra n3 1998<br/>Publisher&#160;Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi,<br/>Publication Date&#160;2019&#160;2018&#160;2017&#160;2016&#160;2015<br/> Cadangan penswastaan dan tahap penerimaan masyarakat bagi pengurusan tanah perkuburan Islam di kawasan bandar ent://SD_ILS/0/SD_ILS:246652 2019-06-17T04:41:13Z 2019-06-17T04:41:13Z by&#160;Nabilah Hassan, 1983-<br/>Author&#160;Nabilah Hassan, 1983-,&#160;Kamaruzaman Abd. Rasid,&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HD1391 N32 2008<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2008<br/>Thesis (Sarjana Sains (Pentadbiran dan Pembangunan Tanah)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2008<br/> Kajian permasalahan dalam pelaksanaan sistem e-tanah di Pentadbiran Tanah Pulau Pinang ent://SD_ILS/0/SD_ILS:272405 2019-06-17T04:41:13Z 2019-06-17T04:41:13Z by&#160;Najwa Adnan<br/>Author&#160;Najwa Adnan,&#160;Kamaruzaman Abd. Rasid,&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HD108.15 N35 2008 raf<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2008<br/>Thesis (Sarjana Sains (Pentadbiran dan Pembangunan Tanah)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2008<br/> Perlaksanaan akta keselamatan dan kesihatan pekerjaan 1994 di Institut latihan Awam ent://SD_ILS/0/SD_ILS:272439 2019-06-17T04:41:13Z 2019-06-17T04:41:13Z by&#160;Helmi Haron<br/>Author&#160;Helmi Haron,&#160;Buang Alias, supervisor,&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HD7262 H44 2008<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2008<br/>Thesis (Sarjana Sains (Pengurusan Fasiliti)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2008<br/> Accuracy of digital elevation model derived from non- metric images ent://SD_ILS/0/SD_ILS:305829 2019-06-17T04:41:13Z 2019-06-17T04:41:13Z by&#160;Diana Muhamad<br/>Author&#160;Diana Muhamad,&#160;Khairul Anuar Abdullah, supervisor,&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;TA593 D52 2008 raf<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2008<br/>Thesis (Sarjana Sains (Kejuruteraan Geomatik)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2008<br/> Pemasalahan dalam penempatan semula setinggan di Kampung kuala Pahang Pekan, Pahang ent://SD_ILS/0/SD_ILS:305837 2019-06-17T04:41:13Z 2019-06-17T04:41:13Z by&#160;Mohd. Azuan Othman<br/>Author&#160;Mohd. Azuan Othman,&#160;Khadijah Hussin, supervisor,&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HD7363.6.M32 M43 2008<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2008<br/>Thesis (Sarjana Sains (Pentadbiran dan Pembangunan Tanah)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2008<br/> Pembangunan komuniti berpagar di kawasan Majlis Perbandaran Pulau Pinang ent://SD_ILS/0/SD_ILS:305858 2019-06-17T04:41:13Z 2019-06-17T04:41:13Z by&#160;Marlyana Azyyati Marzukhi<br/>Author&#160;Marlyana Azyyati Marzukhi,&#160;Ismail Omar, supervisor,&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HT169.59.M3 M37 2008<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2008<br/>Thesis (Sarjana (Pentadbiran dan Pembangunan Tanah)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2008<br/> Infrastruktur sebagai satu faktor tarikan pelabur dalam pemilihan penempatan kawasan perindustrian kajian kes : kawasan perindustarian Gebeng, mukim Sungai Karang, kuantan ent://SD_ILS/0/SD_ILS:306122 2019-06-17T04:41:13Z 2019-06-17T04:41:13Z by&#160;Md. Daud Abdul Rahman<br/>Author&#160;Md. Daud Abdul Rahman,&#160;Megat Mohamed Ghazali Megat Abd. Rahman,&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HC79.C3 M22 2008 raf<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2008<br/>Thesis (Sarjana Sains Pentadbiran dan Pembangunan Tanah) - Universiti Teknologi Malaysia, 2008<br/> Implementation's issues and problems commissioner of building ent://SD_ILS/0/SD_ILS:306215 2019-06-17T04:41:13Z 2019-06-17T04:41:13Z by&#160;Ainul Rasyidah Ab. Rahim<br/>Author&#160;Ainul Rasyidah Ab. Rahim,&#160;Megat Mohamed Ghazali Megat Abd. Rahman,&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;TH438.2 A36 2008<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2008<br/>Thesis (Sarjana Sains (Pentadbiran dan Pembangunan Tanah)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2008<br/> Penempatan semula mangsa tsunami di kuala Muda Kedah - peranan agensi kerajan dan masalah perlaksanaannya ent://SD_ILS/0/SD_ILS:306218 2019-06-17T04:41:13Z 2019-06-17T04:41:13Z by&#160;Md. Nordin Yahya<br/>Author&#160;Md. Nordin Yahya,&#160;Ismail Omar, supervisor,&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HT178.M3 M56 2007 raf<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2008&#160;2007<br/>Thesis (Sarjana Sains (Pentadbiran dan Pembangunan Tanah) - Universiti Teknologi Malaysia, 2007<br/> Global positioning system and geographic information system interation in the application of cadastre survey ent://SD_ILS/0/SD_ILS:306220 2019-06-17T04:41:13Z 2019-06-17T04:41:13Z by&#160;Mohamed. E. Salem Elkhilani<br/>Author&#160;Mohamed. E. Salem Elkhilani,&#160;Abdullah Hisam Omar,&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;TA625 M63 2008<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2008<br/>Thesis (Sarjana Sains (Kejuruteraan Geomatik)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2008<br/> Kajian ke atas kesesuaian lokasi dan penyedian fasiliti sukan di Kompleks Belia dan Sukan Negeri Pahang ent://SD_ILS/0/SD_ILS:306224 2019-06-17T04:41:13Z 2019-06-17T04:41:13Z by&#160;Suhaimi Mohd. Yunus<br/>Author&#160;Suhaimi Mohd. Yunus,&#160;Kamaruzaman Abd. Rasid,&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;GV413 S93 2008<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2008<br/>Thesis (Sarjana Sains (Pentadbiran dan Pembangunan Tanah)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2008<br/> Accuracy assessment of orthophoto based on various digital photogrammetric software ent://SD_ILS/0/SD_ILS:306233 2019-06-17T04:41:13Z 2019-06-17T04:41:13Z by&#160;Ateya Abdulkadir Masoud M. A Beckay<br/>Author&#160;Ateya Abdulkadir Masoud M. A Beckay,&#160;Anuar Ahmad,&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;TR693 A83 2008<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2008<br/>Thesis (Sarjana Sains (Kejuruteraan Geomatik)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2008<br/> Three dimensional modeling from survey data (case study of FKSG and surrounding) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:306236 2019-06-17T04:41:13Z 2019-06-17T04:41:13Z by&#160;Alfred Swaray Bockarie<br/>Author&#160;Alfred Swaray Bockarie,&#160;Zulkarnaini Mat Amin, supervisor,&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;QE43 A53 2008<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2008<br/>Thesis (Sarjana Sains (Kejuruteraan Geomatik)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2008<br/> Dasar baru dalam pemilikan rumah kos rendah di bawah program perumahan rakyat dimiliki (PPRM) dan permasalahannya : kajian kes program perumahan rakayat dimiliki (PPRM) Kuala Pahang Fasa 1, Pekan Pahang ent://SD_ILS/0/SD_ILS:306301 2019-06-17T04:41:13Z 2019-06-17T04:41:13Z by&#160;Hamdan Hussin<br/>Author&#160;Hamdan Hussin,&#160;Khadijah Hussin, supervisor,&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HD7287.8 H35 2008<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2008<br/>Thesis (Sarjana Sains (Pentadbiran dan Pembangunan Tanah)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2008<br/> Tahap kesediaan jawatankuasa pengurusan bersama dalam pengurusan dan pentadbiran badan pengurusan bersama di bawah akta bangunan dan harta bersama (penyenggaraan dan pengurusan ) 2008 ent://SD_ILS/0/SD_ILS:306398 2019-06-17T04:41:13Z 2019-06-17T04:41:13Z by&#160;Mastura Mazlan<br/>Author&#160;Mastura Mazlan,&#160;Maizan Baba, supervisor,&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;TS192 M37 2007<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2008<br/>Thesis (Sarjana Sains (Pengurusan Fasiliti)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2008<br/> Early detection of potential forest fires using satellite remote sensing techniques ent://SD_ILS/0/SD_ILS:271862 2019-06-17T04:41:13Z 2019-06-17T04:41:13Z by&#160;Aida Hayati Mohd. Hassan<br/>Author&#160;Aida Hayati Mohd. Hassan,&#160;Mazlan Hashim, supervisor,&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;G70.6 A32 2008 raf<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2008<br/>Thesis (Sarjana Sains (Remite Sensing)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2008<br/> Early detection of potential forest fires using satellite remote sensing techniques ent://SD_ILS/0/SD_ILS:584512 2019-06-17T04:41:13Z 2019-06-17T04:41:13Z by&#160;Aida Hayati Mohd. Hassan<br/>Author&#160;Aida Hayati Mohd. Hassan,&#160;Mazlan Hashim, supervisor,&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi<br/>Format:&#160;Computer file<br/>Call Number&#160;CP 017927 ra<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2008<br/>Thesis (Sarjana Sains (Remite Sensing)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2008<br/> Kajian permasalahan dalam pelaksanaan sistem e-Tanah di Pentadbiran Tanah Pulau Pinang ent://SD_ILS/0/SD_ILS:584542 2019-06-17T04:41:13Z 2019-06-17T04:41:13Z by&#160;Najwa Adnan<br/>Author&#160;Najwa Adnan,&#160;Kamaruzaman Abd. Rasid,&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi<br/>Format:&#160;Computer file<br/>Call Number&#160;CP 016819<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2008<br/>Thesis (Sarjana Sains (Pentadbiran dan Pembangunan Tanah)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2008<br/> Perlaksanaan akta keselamatan dan kesihatan pekerjaan 1994 di Institut latihan Awam ent://SD_ILS/0/SD_ILS:584549 2019-06-17T04:41:13Z 2019-06-17T04:41:13Z by&#160;Helmi Haron<br/>Author&#160;Helmi Haron,&#160;Buang Alias, supervisor,&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi<br/>Format:&#160;Computer file<br/>Call Number&#160;CP 016927<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2008<br/>Thesis (Sarjana Sains (Pengurusan Fasiliti)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2008<br/> Penyediaan pelan strata secara automasi untuk permohonan hakmilik strata ent://SD_ILS/0/SD_ILS:586107 2019-06-17T04:41:13Z 2019-06-17T04:41:13Z by&#160;Chong, Tuck Seng<br/>Author&#160;Chong, Tuck Seng,&#160;Halim Setan, supervisor,&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi<br/>Format:&#160;Computer file<br/>Call Number&#160;CP 016208 ra<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2008<br/>Thesis (sarjana Sains (Kejuruteraan Geomatik)) - Uiniversiti Teknologi Malaysia, 2008<br/> Conceptual topological 3D spatial operations for GEO-DBMS ent://SD_ILS/0/SD_ILS:771647 2019-06-17T04:41:13Z 2019-06-17T04:41:13Z by&#160;Alias Abdul Rahman<br/>Author&#160;Alias Abdul Rahman,&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;G70.212 A456 2008 af<br/>Publisher&#160;Penerbit UTM,<br/>Publication Date&#160;2008<br/>ISBN&#160;9789673540389<br/> Aplikasi penggunaan GPS dalam pemindahan datum carta ent://SD_ILS/0/SD_ILS:771694 2019-06-17T04:41:13Z 2019-06-17T04:41:13Z by&#160;Mohd. Razali Mahmud<br/>Author&#160;Mohd. Razali Mahmud,&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;G109.5 M733 2008 af<br/>Publisher&#160;Penerbit UTM,<br/>Publication Date&#160;2008<br/>ISBN&#160;9789673541492<br/> The mathematical approach of 3D buffering for 3D GIS ent://SD_ILS/0/SD_ILS:771760 2019-06-17T04:41:13Z 2019-06-17T04:41:13Z by&#160;Alias Abdul Rahman<br/>Author&#160;Alias Abdul Rahman,&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;G70.212 A453 2008 af<br/>Publisher&#160;Penerbit UTM,<br/>Publication Date&#160;2008<br/>ISBN&#160;9789673540372<br/> Roles and requirements of a qualified facility manager ent://SD_ILS/0/SD_ILS:771923 2019-06-17T04:41:13Z 2019-06-17T04:41:13Z by&#160;Abdul Hakim Mohammed, 1959-<br/>Author&#160;Abdul Hakim Mohammed, 1959-,&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;TS177 A33 2008 af<br/>Publisher&#160;Penerbit UTM,<br/>Publication Date&#160;2008<br/>ISBN&#160;9789673538652<br/> Pengaturcaraan komputer bagi kalibrasi sistem pemerum gema berbilang alur ent://SD_ILS/0/SD_ILS:778872 2019-06-17T04:41:13Z 2019-06-17T04:41:13Z by&#160;Mohd. Razali Mahmud<br/>Author&#160;Mohd. Razali Mahmud,&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;QA76.754 M73 2008 af<br/>Publisher&#160;Penerbit UTM,<br/>Publication Date&#160;2008<br/>ISBN&#160;9789673541515<br/> Spatial data repsentation using multimedia cartography ent://SD_ILS/0/SD_ILS:779067 2019-06-17T04:41:13Z 2019-06-17T04:41:13Z by&#160;Muhammad Imzan Hassan<br/>Author&#160;Muhammad Imzan Hassan,&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;GA139.5 M56 2008 af<br/>Publisher&#160;Penerbit UTM,<br/>Publication Date&#160;2008<br/>ISBN&#160;9789673540730<br/> Perancangan ruang niaga di lapangan yerbang ent://SD_ILS/0/SD_ILS:779070 2019-06-17T04:41:13Z 2019-06-17T04:41:13Z by&#160;Abdul Hakim Mohammed, 1959-<br/>Author&#160;Abdul Hakim Mohammed, 1959-,&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HD30.28 A43 2008 af<br/>Publisher&#160;Penerbit UTM,<br/>Publication Date&#160;2008<br/>ISBN&#160;9789673538201<br/> Prospektus ent://SD_ILS/0/SD_ILS:345311 2019-06-17T04:41:13Z 2019-06-17T04:41:13Z by&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi<br/>Author&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;LB2321 U55 2007 a<br/>Publisher&#160;Fakulti Kejuruteraan Sains Geoinformasi,<br/>Publication Date&#160;2007<br/> Teknik penyuntingan berbilang alur bagi menghasilkan pangkalan data hidrografi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:376270 2019-06-17T04:41:13Z 2019-06-17T04:41:13Z by&#160;Mohd. Razali Mahmud, 1961-<br/>Author&#160;Mohd. Razali Mahmud, 1961-,&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;VK591 M734 2007 af<br/>Publisher&#160;Penerbit Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2007<br/>ISBN&#160;9789673534142<br/> The development of building maintenance index ent://SD_ILS/0/SD_ILS:376686 2019-06-17T04:41:13Z 2019-06-17T04:41:13Z by&#160;Maizan Baba, 1959-<br/>Author&#160;Maizan Baba, 1959-,&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;TS177 M353 2007 af<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2007<br/> Discrepancy in determining the amount of adequate compensation for land taken in land acquisition projects : a case study inh Malacca with resference to the land acquired for Kolej Universiti Teknikal Kebangsaan Malaysia ent://SD_ILS/0/SD_ILS:373035 2019-06-17T04:41:13Z 2019-06-17T04:41:13Z by&#160;Ismail Omar, 1962-<br/>Author&#160;Ismail Omar, 1962-,&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HD111 I86 2007 af<br/>Publisher&#160;Penerbit Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2007<br/>ISBN&#160;9789673534203<br/> Combination of geodetic and geotechnical methods for deformation modeling by using of L1 - Norm and L2 - Norm estimations ent://SD_ILS/0/SD_ILS:155084 2019-06-17T04:41:13Z 2019-06-17T04:41:13Z by&#160;Yul Amri<br/>Author&#160;Yul Amri,&#160;Halim Setan, supervisor,&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;TA710 Y84 2006<br/>Publication Date&#160;2006<br/>Thesis (Ph.D) - Universiti Teknologi Malaysia, 2006<br/> Development of integrated remote sensing and geographical information system (GIS) technique for tree growth analysis and yield prediction for agricultural management decision of oil palm ent://SD_ILS/0/SD_ILS:373361 2019-06-17T04:41:13Z 2019-06-17T04:41:13Z by&#160;Mazlan Hashim, 1961-<br/>Author&#160;Mazlan Hashim, 1961-,&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;G70.212 M39 2006 af<br/>Publisher&#160;Penerbit Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2006<br/>ISBN&#160;9789673530588<br/> Pembangunan perisian kos rendah untuk ukur industri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:373425 2019-06-17T04:41:13Z 2019-06-17T04:41:13Z by&#160;Halim Setan, 1957-<br/>Author&#160;Halim Setan, 1957-,&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;TA345 H35 2006 af<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2006<br/>ISBN&#160;9789673530847<br/> Pembangunan perisian bagi pengesahan deformasi menggunakan kaedah geodetik ent://SD_ILS/0/SD_ILS:373427 2019-06-17T04:41:13Z 2019-06-17T04:41:13Z by&#160;Zainal Abidin Md. Som<br/>Author&#160;Zainal Abidin Md. Som,&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;TA417.6 Z35 2006 af<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2006<br/>ISBN&#160;9789673531042<br/> The study of environmental determinats of Malaysia using GIS,GPS and remote sensing technologies ent://SD_ILS/0/SD_ILS:373595 2019-06-17T04:41:13Z 2019-06-17T04:41:13Z by&#160;Taher Buyong<br/>Author&#160;Taher Buyong,&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Pusat Pengurusan Penyelidikan,&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;RA644.M2 T34 2006 af<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2006<br/> Study towards real time precise point positioning system uisng GPS engine ent://SD_ILS/0/SD_ILS:373596 2019-06-17T04:41:13Z 2019-06-17T04:41:13Z by&#160;Kamaludin Mohd. Omar<br/>Author&#160;Kamaludin Mohd. Omar,&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;G109.5 K36 2006 af<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2006<br/> Recusive system for assesing the value of agricultural land : an exploratory study for rubber smallholdings ent://SD_ILS/0/SD_ILS:373678 2019-06-17T04:41:13Z 2019-06-17T04:41:13Z by&#160;Abdul Hamid Mar Iman<br/>Author&#160;Abdul Hamid Mar Iman,&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;QA214 A33 2006 af<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2006<br/> Pembangunan sistem maklumat berasaskan ruang bagi pengurusan dan perancangan pembangunan harta tanah waqaf ent://SD_ILS/0/SD_ILS:374025 2019-06-17T04:41:13Z 2019-06-17T04:41:13Z by&#160;Abdul Hamid Mar Iman<br/>Author&#160;Abdul Hamid Mar Iman,&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Pusat Pengurusan Penyelidikan,&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;G70.212 A334 2006 af<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2006<br/> Property thrusts market in Malaysia : Analysis on structures institutional investment and plan of reit-listing corporation ent://SD_ILS/0/SD_ILS:374035 2019-06-17T04:41:13Z 2019-06-17T04:41:13Z by&#160;Janice, Lee Yim Mei<br/>Author&#160;Janice, Lee Yim Mei,&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HG5095 L44 2006 af<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2006<br/>ISBN&#160;9789673533930<br/> Pemantapan silabus kajian alam sekitar bagi profesyen ukur tanah ent://SD_ILS/0/SD_ILS:376252 2019-06-17T04:41:13Z 2019-06-17T04:41:13Z by&#160;Nawawi Jusoh<br/>Author&#160;Nawawi Jusoh,&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Pusat Pengurusan Penyelidikan,&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;TA545 N39 2006 af<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2006<br/> Penjualan data spatial berdigit ent://SD_ILS/0/SD_ILS:376372 2019-06-17T04:41:13Z 2019-06-17T04:41:13Z by&#160;Taher Buyong<br/>Author&#160;Taher Buyong,&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;G70.212 T343 2006 af<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2006<br/> Ionospheric fluctuation detection using global positioning satellite system signal : Implication on space based electronic telecommunication signal transmission ent://SD_ILS/0/SD_ILS:376430 2019-06-17T04:41:13Z 2019-06-17T04:41:13Z by&#160;Md. Nor Kamarudin<br/>Author&#160;Md. Nor Kamarudin,&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;G109.5 M56 2006 af<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2006<br/> Establishing an active gps station /cMustafa Subari ent://SD_ILS/0/SD_ILS:376503 2019-06-17T04:41:13Z 2019-06-17T04:41:13Z by&#160;Mustafa Subari<br/>Author&#160;Mustafa Subari,&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;G109.5 M873 2006 af<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2006<br/> Development of property management system (PMS) for local authority in Malaysia : (case study : Majlis Pebandaran Kuantan (MPK)) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:376559 2019-06-17T04:41:13Z 2019-06-17T04:41:13Z by&#160;Dzurllkanian @ Zulkarnain Daud<br/>Author&#160;Dzurllkanian @ Zulkarnain Daud,&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HD1394 D984 2006 af<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2006<br/>ISBN&#160;9789673531141<br/> Faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan perbezaan harga rumah kos rendah,sederhana rendah dan sederhana kajian kes: Daerah Johor Bahru ent://SD_ILS/0/SD_ILS:376610 2019-06-17T04:41:13Z 2019-06-17T04:41:13Z by&#160;Ahmad Ariffian Bujang<br/>Author&#160;Ahmad Ariffian Bujang,&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HD7363.6.J69 A27 2006 af<br/>Publisher&#160;Penerbit Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2006<br/>ISBN&#160;9789673532278<br/> High rise engineering structures stability monitoring using integration of geodetic and satelite methods ent://SD_ILS/0/SD_ILS:376616 2019-06-17T04:41:13Z 2019-06-17T04:41:13Z by&#160;Wan Abdul Aziz Wan Mohd. Akib<br/>Author&#160;Wan Abdul Aziz Wan Mohd. Akib,&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;TA595.5 W328 2006 af<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2006<br/>ISBN&#160;9789673530793<br/> Pembangunan kutipan terus data satelit bagi pemantauan harian jerebu dan persisiran pantai ent://SD_ILS/0/SD_ILS:376760 2019-06-17T04:41:13Z 2019-06-17T04:41:13Z by&#160;Mazlan Hashim, 1961-<br/>Author&#160;Mazlan Hashim, 1961-,&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;TD883.148.M3 M39 2006 af<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2006<br/>ISBN&#160;9789673530045<br/> Architectural design management : The development of best practices model based on the quality management system requirements ent://SD_ILS/0/SD_ILS:372703 2019-06-17T04:41:13Z 2019-06-17T04:41:13Z by&#160;Abdul Hakim Mohamed<br/>Author&#160;Abdul Hakim Mohamed,&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;NA2750 A434 2006 af<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2006<br/>ISBN&#160;9789673531929<br/> Developing three-dimensional (3D) topological model for 3D GIS ent://SD_ILS/0/SD_ILS:372825 2019-06-17T04:41:13Z 2019-06-17T04:41:13Z by&#160;Alias Abdul Rahman<br/>Author&#160;Alias Abdul Rahman,&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;G70.212 A45 2006 af<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2006<br/>ISBN&#160;9789673532452<br/> The development of a low-cost integrated marine navigation system for leisure crafts and small boats ent://SD_ILS/0/SD_ILS:372831 2019-06-17T04:41:13Z 2019-06-17T04:41:13Z by&#160;Mohd. Razali Mahmud, 1961-<br/>Author&#160;Mohd. Razali Mahmud, 1961-,&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;VK560 M73 2006 af<br/>Publisher&#160;Penerbit Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2006<br/>ISBN&#160;9789673530687<br/> Kesan pra - pemprosesan terhadap maklumat pengkelasan daripada imej satelit ent://SD_ILS/0/SD_ILS:372889 2019-06-17T04:41:13Z 2019-06-17T04:41:13Z by&#160;Abdul Razak Yusoff<br/>Author&#160;Abdul Razak Yusoff,&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Pusat Pengurusan Penyelidikan,&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;G70.4 A73 2006 af<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2006<br/> Kajian ciri-ciri syarat tukar dan guna tanah daripada pertanian kepada bangunan ent://SD_ILS/0/SD_ILS:372957 2019-06-17T04:41:13Z 2019-06-17T04:41:13Z by&#160;Wan Ibrisam Fikry Wan Ismail<br/>Author&#160;Wan Ibrisam Fikry Wan Ismail,&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HD111 W36 2006 af<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2006<br/>ISBN&#160;9789673532698<br/> The integration of global positioning systems (GPS) and surveying packages for near real-time flood monitoring system ent://SD_ILS/0/SD_ILS:373008 2019-06-17T04:41:13Z 2019-06-17T04:41:13Z by&#160;Md. Nor Kamarudin<br/>Author&#160;Md. Nor Kamarudin,&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;G109 M56 2006 af<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2006<br/>ISBN&#160;9789673530984<br/> Analisis ke atas prestasi kamera digital kompak untuk aplikasi fotogrametri jarak dekat ent://SD_ILS/0/SD_ILS:613243 2019-06-17T04:41:13Z 2019-06-17T04:41:13Z by&#160;Anuar Ahmad<br/>Author&#160;Anuar Ahmad,&#160;Ibrahim Busu, supervisor,&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi<br/>Format:&#160;Computer file<br/>Call Number&#160;CP 017918 ra<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2005<br/>Thesis (PhD) - Universiti Teknologi Malaysia, 2005<br/> Analisis ke atas prestasi kamera digital kompak untuk aplikasi fotogrametri jarak dekat ent://SD_ILS/0/SD_ILS:454463 2019-06-17T04:41:13Z 2019-06-17T04:41:13Z by&#160;Anuar Ahmad<br/>Author&#160;Anuar Ahmad,&#160;Ibrahim Busu, supervisor,&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;TR267 A58 2005<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2005<br/><a href="http://www.psz.utm.my/sla/billing/login.asp?mid=36526">Preview</a><br/>Thesis (Ph.D) - Universiti Teknologi Malaysia, 2005<br/> Proceedings on the Management in Construction Researchers Association Annual Conference and General Meeting, 4-5 May 2004, AB Motel, Pantai Cenang, Langkawi, Kedah ent://SD_ILS/0/SD_ILS:372336 2019-06-17T04:41:13Z 2019-06-17T04:41:13Z by&#160;Management in Construction Researchers Association Annual Conference and General Meeting (3rd : 2004 : Langkawi)<br/>Author&#160;Management in Construction Researchers Association Annual Conference and General Meeting (3rd : 2004 : Langkawi),&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi,&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Fakulti Alam Bina,&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Fakulti Kejuruteraan Awam<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;TH5 M36 2004<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2004<br/> Kursus tahap II sistem maklumat geografi untuk agensi berkaitan tanah, 8-12 Mei 2001, Universiti Teknologi Malaysia ent://SD_ILS/0/SD_ILS:299050 2019-06-17T04:41:13Z 2019-06-17T04:41:13Z by&#160;Malaysia. Kementerian Tanah dan Pembangunan Koperasi. Unit NaLIS<br/>Author&#160;Malaysia. Kementerian Tanah dan Pembangunan Koperasi. Unit NaLIS,&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;G70.212 K87 2001<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2001<br/> Sepintas lalu : Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:303174 2019-06-17T04:41:13Z 2019-06-17T04:41:13Z by&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi<br/>Author&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;LG173.K85 U856 2000<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2000<br/> Bengkel hidrografi : teori dan praktik, 21-25 Ogos 2000 ent://SD_ILS/0/SD_ILS:392368 2019-06-17T04:41:13Z 2019-06-17T04:41:13Z by&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi<br/>Author&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;GB665 B44 2000<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2000<br/> A model of istibdal and development financing of waqf land : laporan hasil penyelidikan ent://SD_ILS/0/SD_ILS:154384 2019-06-17T04:41:13Z 2019-06-17T04:41:13Z by&#160;Abdul Hamid Mar Iman, 1960-<br/>Author&#160;Abdul Hamid Mar Iman, 1960-,&#160;Shafiah Mohd. Shariff,&#160;Shahruniza Md. Shah,&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HD1251 A42 1999 raf<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;1999<br/> Peperiksaan semester Julai : Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi. Kertas soalan ent://SD_ILS/0/SD_ILS:622287 2019-06-17T04:41:13Z 2019-06-17T04:41:13Z by&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi<br/>Author&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi<br/>Format:&#160;Continuing Resources&#160;Other<br/>Call Number&#160;LB2367.M3 U842 ray n3 (07) Jul; 1999/00<br/>Publisher&#160;FKSG,<br/>Publication Date&#160;1999&#160;1998&#160;1997&#160;1996&#160;1995<br/> Peperiksaan akhir Disember : Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi. Kertas Soalan ent://SD_ILS/0/SD_ILS:622293 2019-06-17T04:41:13Z 2019-06-17T04:41:13Z by&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi<br/>Author&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi<br/>Format:&#160;Continuing Resources&#160;Other<br/>Call Number&#160;LB2367.M3 U84 ray n3 (12) Dec; 1999/00<br/>Publisher&#160;FKSG,<br/>Publication Date&#160;1999&#160;1998&#160;1997&#160;1996&#160;1995<br/> Geoinformasi '98 : program, abstrak &amp; kertas kerja ent://SD_ILS/0/SD_ILS:490684 2019-06-17T04:41:13Z 2019-06-17T04:41:13Z by&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi<br/>Author&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi,&#160;Institution of Surveyors Malaysia,&#160;Seminar Tahunan Kejuruteraan Geoinformasi (1998 : UTM, Sekudai)<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;TA545 G46 1998 af<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1998<br/> Pengukuran keupayaan projek pembangunan ent://SD_ILS/0/SD_ILS:488595 2019-06-17T04:41:13Z 2019-06-17T04:41:13Z by&#160;Mohd. Nadzri Jaafar<br/>Author&#160;Mohd. Nadzri Jaafar,&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;TA545 M62 1998 af<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1998<br/> Instrumentasi dan pengukuran elektronik : bahagian 1 - pengenalan asas ent://SD_ILS/0/SD_ILS:488625 2019-06-17T04:41:13Z 2019-06-17T04:41:13Z by&#160;Zainal Abidin Md. Som<br/>Author&#160;Zainal Abidin Md. Som,&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;TA562 Z34 1998 af<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1998<br/> Cadangan kursus Sarjana Sains (Kajian Harta Tanah Asia Tenggara) : untuk dibincangkan/diluluskan : kertas kerja ent://SD_ILS/0/SD_ILS:444228 2019-06-17T04:41:13Z 2019-06-17T04:41:13Z by&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi<br/>Author&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;LG173.K85 U5613 1997 wa<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;1997<br/> Kertas kerja untuk pertimbangan senat : cadangan mengembangkan pengkhususan kursus sarjana sains dalam bidang pentadbiran dan pembangunan tanah ent://SD_ILS/0/SD_ILS:534493 2019-06-17T04:41:13Z 2019-06-17T04:41:13Z by&#160;Universiti Teknologi Malaysia<br/>Author&#160;Universiti Teknologi Malaysia,&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi<br/>Format:&#160;Books<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;1997<br/> Asas ukur kejuruteraan ent://SD_ILS/0/SD_ILS:488593 2019-06-17T04:41:13Z 2019-06-17T04:41:13Z by&#160;Halim Setan, 1957-<br/>Author&#160;Halim Setan, 1957-,&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;TA549 H35 1998 af<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1997<br/> Hidrografi asas ent://SD_ILS/0/SD_ILS:488621 2019-06-17T04:41:13Z 2019-06-17T04:41:13Z by&#160;Mohd. Razali Mahmud<br/>Author&#160;Mohd. Razali Mahmud,&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;VK591 H52 1997 af<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1997<br/> Sistem rujukan dan koordinat didalam bidang geomatik ent://SD_ILS/0/SD_ILS:488607 2019-06-17T04:41:13Z 2019-06-17T04:41:13Z by&#160;Wan Abdul Aziz Wan Mohd. Akib<br/>Author&#160;Wan Abdul Aziz Wan Mohd. Akib,&#160;Abdul Wahid Idris,&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;TA549 W32 1997 af<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1997<br/> Panduan penggunaan microsoft fortran power station version 1.0A ent://SD_ILS/0/SD_ILS:488654 2019-06-17T04:41:13Z 2019-06-17T04:41:13Z by&#160;Halim Setan, 1957-<br/>Author&#160;Halim Setan, 1957-,&#160;Ranjit Singh Dharam Singh,&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;GA105.3 H34 1997 af<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1997<br/> Kursus pendek 'ukur kejuruteraan', 20-22 Oktober 1997 ent://SD_ILS/0/SD_ILS:477484 2019-06-17T04:41:13Z 2019-06-17T04:41:13Z by&#160;Kursus Pendek Ukur Kejuruteraan (1997 : Skudai)<br/>Author&#160;Kursus Pendek Ukur Kejuruteraan (1997 : Skudai),&#160;Center for Industrial Measurement and Engineering Surveying (C. I. M. E. S.),&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;TA549 K87 1997 af<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;1997<br/> Bengkel penggunaan teknologi GPS dalam sistem kadastra berkoordinat untuk pegawai-pegawai Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia : [nota kursus] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:98045 2019-06-17T04:41:13Z 2019-06-17T04:41:13Z by&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi<br/>Author&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;TA595.5 B464 1996<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;1996<br/> Pengenalan sistem maklumat komputer ent://SD_ILS/0/SD_ILS:528815 2019-06-17T04:41:13Z 2019-06-17T04:41:13Z by&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi<br/>Author&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi<br/>Format:&#160;Books<br/>Publication Date&#160;1996<br/><a href="http://www.psz.utm.my/sla/billing/login.asp?id=425 ">Kertas soalan online</a><br/> Penilaian III ent://SD_ILS/0/SD_ILS:529321 2019-06-17T04:41:13Z 2019-06-17T04:41:13Z by&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi<br/>Author&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi<br/>Format:&#160;Books<br/>Publication Date&#160;1996<br/><a href="http://www.psz.utm.my/sla/billing/login.asp?id=377 ">Full text</a><br/> Cadangan kursus Sarjana Muda Sains (Remote Sensing) untuk dibincangkan/diluluskan dalam mesyuarat senat pada 3 September 1996 : kertas kerja ent://SD_ILS/0/SD_ILS:533889 2019-06-17T04:41:13Z 2019-06-17T04:41:13Z by&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi<br/>Author&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi<br/>Format:&#160;Books<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;1996<br/> Undang-undang hakmilik tanah dan peraturan-peraturan : untuk pelajar kejuruteraan geomatik ent://SD_ILS/0/SD_ILS:488632 2019-06-17T04:41:13Z 2019-06-17T04:41:13Z by&#160;Abd. Majid A. Kadir<br/>Author&#160;Abd. Majid A. Kadir,&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HD1265.M3 A42 1996 af<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1996<br/> Penentududukan GPS ent://SD_ILS/0/SD_ILS:488605 2019-06-17T04:41:13Z 2019-06-17T04:41:13Z by&#160;Abd. Majid A. Kadir<br/>Author&#160;Abd. Majid A. Kadir,&#160;Tan, Say Kee,&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;TA595.5 A62 1996 af<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1996<br/> Pelarasan ukur lanjutan SUT 4063 ent://SD_ILS/0/SD_ILS:488634 2019-06-17T04:41:13Z 2019-06-17T04:41:13Z by&#160;Abd. Majid A. Kadir<br/>Author&#160;Abd. Majid A. Kadir,&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;TA545 A42 1996 af<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1996<br/> Astronomi lanjutan ent://SD_ILS/0/SD_ILS:442461 2019-06-17T04:41:13Z 2019-06-17T04:41:13Z by&#160;Wan Abdul Aziz Wan Mohd. Akib<br/>Author&#160;Wan Abdul Aziz Wan Mohd. Akib,&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;QB201 W32 1996 a<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1996<br/>ISBN&#160;9789835200267<br/> Pelarasan ukur SUT 3063 ent://SD_ILS/0/SD_ILS:488591 2019-06-17T04:41:13Z 2019-06-17T04:41:13Z by&#160;Abd. Majid A. Kadir<br/>Author&#160;Abd. Majid A. Kadir,&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;TA545 A43 1995 af<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1995<br/> Pemetaan berdigit = digital mapping ent://SD_ILS/0/SD_ILS:398705 2019-06-17T04:41:13Z 2019-06-17T04:41:13Z by&#160;Alias Abdul Rahman<br/>Author&#160;Alias Abdul Rahman,&#160;Ibrahim Busu,&#160;Mohamad Ghazali Hashim,&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;GA139 A45 1995 af<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1995<br/> Penjanaan model rupabumi berdigit dengan perisian ReTIN (ReGIS version 4.4) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:398708 2019-06-17T04:41:13Z 2019-06-17T04:41:13Z by&#160;Alias Abdul Rahman<br/>Author&#160;Alias Abdul Rahman,&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;GA145 A45 1995 af<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1995<br/> Geodesi geometrik ent://SD_ILS/0/SD_ILS:488582 2019-06-17T04:41:13Z 2019-06-17T04:41:13Z by&#160;Khairul Anuar Hj Abdullah<br/>Author&#160;Khairul Anuar Hj Abdullah,&#160;Abdul Wahid Idris,&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;QB281 K52 1994 af<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1994<br/> Unsur-unsur matematik untuk jurukur tanah ent://SD_ILS/0/SD_ILS:488640 2019-06-17T04:41:13Z 2019-06-17T04:41:13Z by&#160;Khairul Anuar Hj Abdullah<br/>Author&#160;Khairul Anuar Hj Abdullah,&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;TA593.5 K54 1994 af<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1994<br/> Model rupabumi berdigit (DTM) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:488969 2019-06-17T04:41:13Z 2019-06-17T04:41:13Z by&#160;Alias Abdul Rahman<br/>Author&#160;Alias Abdul Rahman,&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;GA145 A44 1994 af<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1994<br/> Interpretasi maklumat ukur ent://SD_ILS/0/SD_ILS:258230 2019-06-17T04:41:13Z 2019-06-17T04:41:13Z by&#160;Abdullah Daud<br/>Author&#160;Abdullah Daud,&#160;Nawawi Jusoh,&#160;Ibrahim Busu,&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi,&#160;Kursus Pendek interpretasi &amp; Penggunaan Imej Grafik Maklumat Ukur (1993 : UTM, Sekudai)<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;GA105.3 I57 1993 af<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1993<br/> Geodesi asas ent://SD_ILS/0/SD_ILS:488630 2019-06-17T04:41:13Z 2019-06-17T04:41:13Z by&#160;Shahrum Ses<br/>Author&#160;Shahrum Ses,&#160;Abd. Majid A. Kadir,&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;QB281 S52 1993 af<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1993<br/> The internal rate of return method (I.R.R) in estimating returns from property investments ent://SD_ILS/0/SD_ILS:488646 2019-06-17T04:41:13Z 2019-06-17T04:41:13Z by&#160;Mohd. Harith Abd. Hamid<br/>Author&#160;Mohd. Harith Abd. Hamid,&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HD1389.5.M3 M52 1991 af<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;1991<br/> Aliran tunai terdiskaun semasa inflasi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:89522 2019-06-17T04:41:13Z 2019-06-17T04:41:13Z by&#160;Hasmah Abu Zarin<br/>Author&#160;Hasmah Abu Zarin,&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HD1382.5 A46 1988 af<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;1988<br/> Makmal Remote Sensing, Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:6267 2019-06-17T04:41:13Z 2019-06-17T04:41:13Z by&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi<br/>Author&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi<br/>Format:&#160;Maps<br/>Call Number&#160;FTG 799 ra<br/> Penubuhan jaringan asas graviti Sarawak dan Sabah ent://SD_ILS/0/SD_ILS:103646 2019-06-17T04:41:13Z 2019-06-17T04:41:13Z by&#160;Shahrum Ses<br/>Author&#160;Shahrum Ses,&#160;Abd. Majid A. Kadir,&#160;Kamaludin Hj Mohd Omar,&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;MAK 12891 a<br/> Comparison of robust and non-robust methods in deformation surveys ent://SD_ILS/0/SD_ILS:92818 2019-06-17T04:41:13Z 2019-06-17T04:41:13Z by&#160;Halim Setan, 1957-<br/>Author&#160;Halim Setan, 1957-,&#160;Ranjit Singh,&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi,&#160;JSPS-VCC Seminar on Integrated Engineering (7th : 1998 : University of Malaya, Kuala Lumpur)<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;MAK 12918 a<br/> Classification of TOPSAR data for mapping coastal vegetation in Malaysia ent://SD_ILS/0/SD_ILS:93840 2019-06-17T04:41:13Z 2019-06-17T04:41:13Z by&#160;Mazlan Hashim, 1961-<br/>Author&#160;Mazlan Hashim, 1961-,&#160;Mohd. Ibrahim Seeni Mohd,&#160;Jong, Tien Kiong,&#160;Lee, Ken Yoong,&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;MAK 13058 a<br/> Kepentingan kajian alam sekitar bagi profesyen ukur tanah ent://SD_ILS/0/SD_ILS:93960 2019-06-17T04:41:13Z 2019-06-17T04:41:13Z by&#160;Nawawi Jusoh<br/>Author&#160;Nawawi Jusoh,&#160;Mohd. Shakirin Mohamad Hasan,&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;MAK 13016 a<br/> Application of remote sensing and hydrological modelling in flood prediction studies ent://SD_ILS/0/SD_ILS:97644 2019-06-17T04:41:13Z 2019-06-17T04:41:13Z by&#160;Mohd. Ibrahim Seeni Mohd<br/>Author&#160;Mohd. Ibrahim Seeni Mohd,&#160;Mohamad Adli Mansor,&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi,&#160;Kongres Sains dan Teknologi Malaysia (1998 : Sabah)<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;MAK 13053 a<br/> Kinematic and pseudo-kinematics GPS surveying : test description and results ent://SD_ILS/0/SD_ILS:89255 2019-06-17T04:41:13Z 2019-06-17T04:41:13Z by&#160;Shahrum Ses<br/>Author&#160;Shahrum Ses,&#160;Goh, Julian Yu Jin,&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;MAK 12840 a<br/> The establishment of a primary control network using GPS in support of peninsular gas utilisation project - stages 111 ent://SD_ILS/0/SD_ILS:89259 2019-06-17T04:41:13Z 2019-06-17T04:41:13Z by&#160;Shahrum Ses<br/>Author&#160;Shahrum Ses,&#160;Abd. Majid A. Kadir,&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi,&#160;National Conference on GPS Surveying (1992 : University of New South Wales)<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;MAK 12924 a<br/> An investigation of the gravimetric geoid determination in the Peninsular of Malaysia ent://SD_ILS/0/SD_ILS:89242 2019-06-17T04:41:13Z 2019-06-17T04:41:13Z by&#160;Shahrum Ses<br/>Author&#160;Shahrum Ses,&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;MAK 12922 a<br/> Marine gravity recovery for the Malaysian region from TOPEX, Ers-1 and Geosat satellites radar altimeter data ent://SD_ILS/0/SD_ILS:89245 2019-06-17T04:41:13Z 2019-06-17T04:41:13Z by&#160;Shahrum Ses<br/>Author&#160;Shahrum Ses,&#160;Abd. Majid A. Kadir,&#160;Mazlan Hashim, 1961-,&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi,&#160;Asian Conference on Remote Sensing (18th : 1997 : Kuala Lumpur)<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;MAK 12889 a<br/> GPS levelling in Malaysia : prospects towards CM - level accuracy ent://SD_ILS/0/SD_ILS:89264 2019-06-17T04:41:13Z 2019-06-17T04:41:13Z by&#160;Abd. Majid A. Kadir<br/>Author&#160;Abd. Majid A. Kadir,&#160;Shahrum Ses,&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi,&#160;Seminar Ukur Haidrografi Institute of Surveyors Malaysia (1993 : Kuala Lumpur)<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;MAK 12890 a<br/> Gravimetri dan geodesi satelit ent://SD_ILS/0/SD_ILS:488587 2019-06-17T04:41:13Z 2019-06-17T04:41:13Z by&#160;Ayob Sharif<br/>Author&#160;Ayob Sharif,&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;QB337.5.M3 A96 af<br/>Publisher&#160;UTM,<br/> Ukur aras ent://SD_ILS/0/SD_ILS:489449 2019-06-17T04:41:13Z 2019-06-17T04:41:13Z by&#160;Zainal Abidin Md. Som<br/>Author&#160;Zainal Abidin Md. Som,&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;MAK 10947 a<br/> Buletin geoinformasi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:539693 2019-06-17T04:41:13Z 2019-06-17T04:41:13Z by&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi<br/>Author&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi<br/>Format:&#160;Continuing Resources<br/>Call Number&#160;TA501 B84 aj 1 v. 1 no.1; 1997 (2) Sept<br/>ISSN&#160;13947702<br/> Kuala Lumpur condominium upmarket study ent://SD_ILS/0/SD_ILS:483247 2019-06-17T04:41:13Z 2019-06-17T04:41:13Z by&#160;Hasmah Abu Zarin<br/>Author&#160;Hasmah Abu Zarin,&#160;Ahmad Ariffian Bujang,&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;MAK 10751 a<br/> Image segmentation as an operational input to gis from remotely sensed data ent://SD_ILS/0/SD_ILS:472832 2019-06-17T04:41:13Z 2019-06-17T04:41:13Z by&#160;Mazlan Hashim, 1961-<br/>Author&#160;Mazlan Hashim, 1961-,&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi,&#160;Annual GIS Asia Pacific Conference and Exhibition (2nd. : 1996 : Putra World Trade Centre, Kuala Lumpur)<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;MAK 14211 a<br/> Regionalisation of postgraduate education ent://SD_ILS/0/SD_ILS:453167 2019-06-17T04:41:13Z 2019-06-17T04:41:13Z by&#160;Rosdi Ab. Rahman<br/>Author&#160;Rosdi Ab. Rahman,&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi,&#160;Regional Seminar on Postgraduate Education (1997 : Johor Bahru)<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;MAK 14223 a<br/> Water depth determination using remote sensing techniques : case study : turbid waters of Port Klang ent://SD_ILS/0/SD_ILS:453337 2019-06-17T04:41:13Z 2019-06-17T04:41:13Z by&#160;Mohd. Ibrahim Seeni Mohd<br/>Author&#160;Mohd. Ibrahim Seeni Mohd,&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi,&#160;Seminar Penyelidikan dan Perundingan (1993 : Pasir Gudang, Johor)<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;MAK 14230 a<br/>