Cover image for Kajian kerja di kilang mayawan roti Jay Bee Bakar Batu Bahru, Johor Darul Takzim
Title:
Kajian kerja di kilang mayawan roti Jay Bee Bakar Batu Bahru, Johor Darul Takzim
Personal Author:
Publication Information:
1991
General Note:
Peminjaman dalam bentuk mikrofilem sahaja:MFL 7382 ra
Abstract:
Kajian Kerja meliputi Kajian Masa dan Kaedah Kerja dan seterusnya mengambil kira faktor-faktor seperti pencahayaan, kelesuan dan kepanasan. Kajian Kerja adalah satu teknik untuk meningkatkan produktiviti sesebuah organisasi dan individu didalam organisasi tersebut. Ianya digunakan didalam kajian di Kilang Mayawan Roti Jay Bee, Johor Bahru, Johor Darultakzim bagi menyelesaikan dengan produktiviti dikilang ini. Masalah-masalah yang dikenalpasti sepanjang kajian dijalankan adalah tidak mempunyai masa piawai bagi stiap proses, kaedah kerja yang tidak teratur dn pembahagian kerja yang tidak seimbang. Kajian yang dijalankan adalah untuk memperolehi masa piawai dan kadar pengeluaran bagi setiap proses sebagai asas kepada perancangan dan penjadualan pengeluaran, memberi galakan kepada pekerja supaya bekerja dengan lebih teratur dan cepat dan membantu melakukan perbandingan seharian masa sebenar dan masa anggaran. Cadangan-cadangan dikemukakan untuk mengatasi masalah-masalah yang dikenalpasti. Cadangan yang dihasilkan adalah daripada pergerakan kedua tangan, susunatur, rekabentuk peralatan dan pengaturcaraan berkomputer Dbase III plus. Setiap industri memerlukan pengukuran yang piawai bagi mempertingkatkan pengeluaran dan Kajian Masa adalag pengukuran yang piawai dimana ianya mengukur kelajuan dan keupayaan pekerja bekerja didalam sehari. Kajian Masa yang digunakan untuk mendapatkan masa piawai bagi setiap proses.
DSP_DISSERTATION:
Kertas Projek (Sarjana Muda Kejuruteraan Jentera) -- Universiti Teknologi Malaysia, 1991

Available:*

Library
Item Barcode
Call Number
Material Type
Item Category 1
Status
PRZS 30000001343155 TS183 .A48 1991 raf Closed Access Thesis UTM Project Paper (Closed Access)
Searching...

On Order