Cover image for Kajian kemungkinan merekabentuk set kusyen secara ergonomik (bahan dan proses pembuatan; Kaedah-kaedah galakan dan dorongan terhadap pekerja-pekerja wanita di sektor swasta; Redesign and improvement through analysis of line system (rial); Permasalahan didalam industri tuangan 'lost wax' secara tradisional; Drag estimation of the Caribou aircraft; Rekabentuk acuan penekan untuk tiang lingkaran ubat nyamuk; Plant layout studies at Harris Semiconductor; Mengkaji dan memajukan sebuah bengkel kecil
Title:
Kajian kemungkinan merekabentuk set kusyen secara ergonomik (bahan dan proses pembuatan; Kaedah-kaedah galakan dan dorongan terhadap pekerja-pekerja wanita di sektor swasta; Redesign and improvement through analysis of line system (rial); Permasalahan didalam industri tuangan 'lost wax' secara tradisional; Drag estimation of the Caribou aircraft; Rekabentuk acuan penekan untuk tiang lingkaran ubat nyamuk; Plant layout studies at Harris Semiconductor; Mengkaji dan memajukan sebuah bengkel kecil
Publication Information:
Kuala Lumpur: UTM, 1986
Physical Description:
1 reel; 35 mm
General Note:
7 judul dalam 1 mikrofilem
Added Title:
Mengkaji dan memajukan sebuah bengkel kecil

Plant layout studies at Harris Semiconductor

Rekabentuk acuan penekan untuk tiang lingkaran ubat nyamuk

Drag estimation of the Caribou aircraft

Permasalahan didalam industri tuangan 'lost wax' secara tradisional

Redesign and improvement through analysis of line system (rial)

Kaedah-kaedah galakan dan dorongan terhadap pekerja-pekerja wanita di sektor swasta
DSP_DISSERTATION:
Kertas projek (Sarjana Muda Kejuruteraan Jentera (Pengeluaran)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1986.

Available:*

Library
Item Barcode
Call Number
Material Type
Item Category 1
Status
PSZ JB -54930 MFL 2362-2369 ra Open Access AV
Searching...

On Order