Cover image for Kesan kualiti perkhidmatan terhadap kepuasan e-pembelajaran serta peranan sikap pelajar dan personaliti sebagai  penghantar dan penyederhana
Title:
Kesan kualiti perkhidmatan terhadap kepuasan e-pembelajaran serta peranan sikap pelajar dan personaliti sebagai penghantar dan penyederhana
Personal Author:
Publication Information:
2012
Physical Description:
xix , 275 p. : ill. ; 30 cm.
General Note:
Supervisor : Dr. Ahmad Jusoh
Subject Term:
Added Author:
DSP_DISSERTATION:
Thesis (Sarjana Pengurusan (Teknologi)) – Universiti Teknologi Malaysia, 2012

Available:*

Library
Item Barcode
Call Number
Material Type
Item Category 1
Status
AHIBS_L FPP30000002584 LB1028.3 S253 2012 raf Closed Access Thesis UTM Master Thesis (Closed Access)
Searching...
PRZS 30000010320668 LB1028.3 S253 2012 raf Closed Access Thesis UTM Master Thesis (Closed Access)
Searching...

On Order