Cover image for Penggunaan mikrokomputer dalam analisa dan rekabentuk struktur ; Penggunaan arangkayu dalam pengawalan kualiti air bekalan ; Penyelarasan dimensa didalam industri pembinaan rumah pasang-siap ; Pembinaan rumah pasang siap : pengilangan dan pemasangan ; Fenomena liku-likuan bagi sungai-sungai di Malaysia
Title:
Penggunaan mikrokomputer dalam analisa dan rekabentuk struktur ; Penggunaan arangkayu dalam pengawalan kualiti air bekalan ; Penyelarasan dimensa didalam industri pembinaan rumah pasang-siap ; Pembinaan rumah pasang siap : pengilangan dan pemasangan ; Fenomena liku-likuan bagi sungai-sungai di Malaysia
Publication Information:
Kuala Lumpur : UTM, 1986
Physical Description:
1 reel ; 35mm
General Note:
8 judul dalam 1 mikrofilem
Added Title:
Penggunaan mikrokomputer dalam analisa dan rekabentuk struktur

Penggunaan arangkayu dalam pengawalan kualiti air bekalan

Penyelarasan dimensa didalam industri pembinaan rumah pasang-siap

Pembinaan rumah pasang siap : pengilangan dan pemasangan

Fenomena liku-likuan bagi sungai-sungai di Malaysia
DSP_DISSERTATION:
Tesis (Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Awam)) - UniversitiTeknologi Malaysia, 1986

Available:*

Library
Item Barcode
Call Number
Material Type
Item Category 1
Status
PSZ JB -139604 MFL 1451-1458 ra Open Access AV
Searching...

On Order