Cover image for Kertas kerja untuk pertimbangan senat :  cadangan mengembangkan pengkhususan kursus sarjana sains dalam bidang pentadbiran dan pembangunan tanah
Title:
Kertas kerja untuk pertimbangan senat : cadangan mengembangkan pengkhususan kursus sarjana sains dalam bidang pentadbiran dan pembangunan tanah
Uniform Title:
Mesyuarat senat
Publication Information:
Skudai : Universiti Teknologi Malaysia, 1997
General Note:
Kertas kerja Bil.5/1997/98/02