Cover image for Pengenalan sistem maklumat komputer
Title:
Pengenalan sistem maklumat komputer
Series:
Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi ; Semester Julai, sesi 1996
Electronic Access:
Kertas soalan online