Cover image for Isu - isu dalam psikologi pendidikan sekolah
Title:
Isu - isu dalam psikologi pendidikan sekolah
Publication Information:
Skudai : Penerbit Universiti Teknologi Malaysia, 2008
Physical Description:
vii, 215 p. ; 23 cm.
ISBN:
9789835205187
Added Title:
Konsep kendiri dengan kemahiran komunikasi

Program pemulihan akhlak wanita

Gangguan seksual di kalangan pekerja

Masalah sosial di kalangan pelajar

Pengaruh keluarga dalam pencapaian mata pelajaran bahasa inggeris

Amalan keibubapaan dari perspektif anak-anak keluarga miskin

Masalah lepak di kalangan remaja

Permasalahan sosial di kalangan remaja : satu cabaran

Hubungan di antara gaya pembelajaran dengan pencapaian akademik pelajar

Stres kerja di kalangan guru Sekolah Menengah Teknik

Tahap stres dan faktor-faktor yang mempengaruhinya di kalangan guru-guru sekolah menengah

Sejauhmanakah model stufflebeam (Kipp) boleh membantu dalam penilaian program pembelajaran?
Genre:

Available:*

Library
Item Barcode
Call Number
Material Type
Item Category 1
Status
PRZS 30000010188732 LB1051 I88 2008 a Non Circulating UTM Special Collection Materials Book - UTM Special Collection (Closed Access)
Searching...
PRZS 35000000034969 LB1051 I88 2008 a Open Access Book UTM Special Collection (Open Shelves)
Searching...
PSZ JB 30000010188733 LB1051 I88 2008 a Open Access Book UTM Special Collection (Open Shelves)
Searching...

On Order