Cover image for Pemejalan dan penstabilan untuk olahan bahan buangan industri jermang keluli tempatan
Title:
Pemejalan dan penstabilan untuk olahan bahan buangan industri jermang keluli tempatan
Series:
Siri kertas kerja penyelidikan (Universiti Teknologi Malaysia. Pusat Pengurusan Penyelidikan)
Publication Information:
Skudai : Universiti Teknologi Malaysia, 2002

Available:*

Library
Item Barcode
Call Number
Material Type
Item Category 1
Status
PRZS 30000004361105 TD1063 P45 2002 Closed Access Book
Searching...
PSZ JB 30000004361063 TD1063 P45 2002 Open Access Book Proceedings, Conference, Workshop etc.
Searching...
PSZ KL 30000004361022 TD1063 P45 2002 Open Access Book
Searching...

On Order