Cover image for Dokumen kontrak : bekalan perkhidmatan penghantaran peralatan projek Makmal Aero, Fakulti Kejuruteraan Mekanikal, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor
Title:
Dokumen kontrak : bekalan perkhidmatan penghantaran peralatan projek Makmal Aero, Fakulti Kejuruteraan Mekanikal, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor
Uniform Title:
Dokumen Kontrak
Publication Information:
2000
General Note:
Contract no. : UTM/JB/PK/5/2000 between Universiti Teknologi Malaysia and Tanjongria Shipping and Forwarding Sdn. Bhd.

Available:*

Library
Item Barcode
Call Number
Material Type
Item Category 1
Status
PRZS 30000004356261 TL566 D64 2000 Restricted and Confidential Materials Restricted and Confidential Document Contract
Searching...

On Order