Cover image for Penerimaan kakitangan terhadap elemen-elemen motivasi yang disediakan oleh pihak pengurusan kajian kes di Tenaga Nasional Berhad, Batu Pahat, Johor
Title:
Penerimaan kakitangan terhadap elemen-elemen motivasi yang disediakan oleh pihak pengurusan kajian kes di Tenaga Nasional Berhad, Batu Pahat, Johor
Personal Author:
Publication Information:
1995
Physical Description:
ix, 121p. : ill. ; 30 cm.
General Note:
Supervisor : Ahmad Shukri Mohd Nain
DSP_DISSERTATION:
Tesis (Sarjana Pengurusan (Teknologi))- Universiti Teknologi Malaysia, 1995

Available:*

Library
Item Barcode
Call Number
Material Type
Item Category 1
Status
AHIBS_L FPP30000001002 HF5549.5.M63 S93 1995 Closed Access Thesis UTM Master Thesis (Closed Access)
Searching...
PRZS 30000010256377 HF5549.5.M63 S93 1995 raf Closed Access Thesis UTM Master Thesis (Closed Access)
Searching...

On Order