Cover image for Faktor-faktor yang mempengaruhi kesetiaan pekerja : satu kajian di Syarikat Permodalan Kelantan Berhad
Title:
Faktor-faktor yang mempengaruhi kesetiaan pekerja : satu kajian di Syarikat Permodalan Kelantan Berhad
Personal Author:
Publication Information:
Skudai : Universiti Teknologi Malaysia, 2001
General Note:
Peminjaman dalam bentuk mikrofilem sahaja : MFL 11246 ra
DSP_DISSERTATION:
Kertas Kerja (Sarjana Muda Sains (Pemb. Sumber Manusia) ) - Universiti Teknologi Malaysia, 2001

Available:*

Library
Item Barcode
Call Number
Material Type
Item Category 1
Status
PRZS 30000004442897 HF5549.5.R58 C53 2001 Closed Access Thesis UTM Project Paper (Closed Access)
Searching...

On Order