Cover image for Satu kajian mengenai pengurusan perhutanan dalam hubungannya ke arah perkembangan industri kayu-kayan di Semenanjung Malaysia
Title:
Satu kajian mengenai pengurusan perhutanan dalam hubungannya ke arah perkembangan industri kayu-kayan di Semenanjung Malaysia
Personal Author:
Publication Information:
Kuala Lumpur : Universiti Teknologi Malaysia, 1982
General Note:
Peminjaman dalam bentuk mikrofilem sahaja : MFL 4216 ra
DSP_DISSERTATION:
Tesis (Sarjana Muda Ukur (Pengurusan hartabenda)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1982

Available:*

Library
Item Barcode
Call Number
Material Type
Item Category 1
Status
PRZS PRZS3000005869 SD387.M4 A35 1982 raf Closed Access Thesis UTM Project Paper (Closed Access)
Searching...
PSZ JB 30000000631659 SD387.M4 A35 1982 raf Reference Book UTM Project Paper (Open Shelves)
Searching...

On Order