Cover image for Kaedah penskalaan affin dual; Teknik simulasi bagi sistem giliran pesakit luar Pusat Kesihatan Batu Pahat; Pengajaran dan pembelajaran asas kamiran garis berbantukan komputer; Pembelajaran berbantukan komputer dalam tajuk matriks bagi para pelajar tahun satu asas di Universiti Teknologi Malaysia; Beberapa kaedah berangka untuk menyelesaikan masalah kamiran
Title:
Kaedah penskalaan affin dual; Teknik simulasi bagi sistem giliran pesakit luar Pusat Kesihatan Batu Pahat; Pengajaran dan pembelajaran asas kamiran garis berbantukan komputer; Pembelajaran berbantukan komputer dalam tajuk matriks bagi para pelajar tahun satu asas di Universiti Teknologi Malaysia; Beberapa kaedah berangka untuk menyelesaikan masalah kamiran
Publication Information:
Sekudai : UTM, 1995
Physical Description:
1 reel : positif ; 35 mm
General Note:
5 judul dalam 1 mikrofilem
Added Title:
Teknik simulasi bagi sistem giliran pesakit luar Pusat Kesihatan Batu Pahat

Pengajaran dan pembelajaran asas kamiran garis berbantukan komputer

Pembelajaran berbantukan komputer dalam tajuk matriks bagi para pelajar tahun satu asas di Universiti Teknologi Malaysia

Beberapa kaedah berangka untuk menyelesaikan masalah kamiran
DSP_DISSERTATION:
Kertas projek (Sarjana Muda Sains dan Komputer serta Pendidikan (Matematik)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1995

Available:*

Library
Item Barcode
Call Number
Material Type
Item Category 1
Status
PSZ JB 30000003870627 MFL 8460 ra Open Access AV
Searching...

On Order