Cover image for Prosiding Persidangan Kebangsaan Perkhidmatan Perpustakaan : ke arah pengurusan maklumat cemerlang menjelang abad ke-21, 18-19 Ogos 1997, Hotel Legend, Kuala Lumpur
Title:
Prosiding Persidangan Kebangsaan Perkhidmatan Perpustakaan : ke arah pengurusan maklumat cemerlang menjelang abad ke-21, 18-19 Ogos 1997, Hotel Legend, Kuala Lumpur
Publication Information:
Kuala Lumpur : Perpustakaan Negara Malaysia, 1997
Added Corporate Author:

Available:*

Library
Item Barcode
Call Number
Material Type
Item Category 1
Status
PRZS 30000010056108 Z846.M3 P474 1997 Open Access Book Proceedings, Conference, Workshop etc.
Searching...

On Order